เกษตรกรชนเผ่าเขมรสร้างรายได้หลายพันล้านด่งต่อปี

เกษตรกรชนเผ่าเขมรสร้างรายได้หลายพันล้านด่งต่อปี

(VOVWORLD) -นาย แถกที วัย 45 ปี อาศัยในหมู่บ้านฮึงเหล่ย อำเภอแถ็งจิ จังหวัดซ๊อกจัง เป็นหนึ่งในเกษตรกรชนเผ่าเขมรที่มากความสามารถในการประกอบธุรกิจ โดยมีการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงพร้อมสร้างรายได้หลายพันล้านด่งต่อปีให้แก่ครอบครัว...
เคียงข้างสนับสนุนสตรีในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพจากแหล่งทรัพยากรท้องถิ่น

เคียงข้างสนับสนุนสตรีในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพจากแหล่งทรัพยากรท้องถิ่น

(VOVWORLD) - การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรท้องถิ่น เป็นโครงการสนับสนุนสตรีในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพที่สหพันธ์สตรีทุกระดับทั่วประเทศกำลังดำเนินการระยะปี 2017-2025 โดยในพื้นที่อำเภอ ญาบิ่งห์ จังหวัดบั๊กนิงห์ โครงการดังกล่าวได้ช่วยให้กลุ่มสตรีจำนวนมากประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านวิธีการสนับสนุนที่หลากหลาย จนประสบความสำเร็จ...
เยาวชนพิการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ

เยาวชนพิการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) - การเริ่มต้นประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการทุกคนและสิ่งนี้ก็ยิ่งหนักหนาเพิ่มขึ้นหลายเท่าสำหรับผู้พิการ แต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งผู้พิการหลายคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคดังกล่าวจนเป็นเจ้าของธุรกิจ สามารถสร้างงานทำและนำความสุขไปให้แก่ผู้พิการคนอื่นๆ โดยบริษัท Chạm Vào Xanh...
บ่านวันโห่ง – ชายหนุ่มเผ่าเย้าที่สร้างฐานะจากการเพาะเลี้ยงตัวอ้น

บ่านวันโห่ง – ชายหนุ่มเผ่าเย้าที่สร้างฐานะจากการเพาะเลี้ยงตัวอ้น

(VOVWORLD) - ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจในถิ่นเกิดของตน บ่านวันโห่ง ชายหนุ่มชนเผ่าเย้าที่อาศัยในตำบลกี่เถื่อง อำเภอเมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงห์ ได้ตัดสินใจลงทุนในโมเดลการเพาะเลี้ยงตัวอ้น ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สามารถสร้างรายได้ถึงหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อปี
นาย หล่อวันโกง กับการสร้างฐานะด้วยรูปแบบฟาร์มบนภูเขาสูง

นาย หล่อวันโกง กับการสร้างฐานะด้วยรูปแบบฟาร์มบนภูเขาสูง

(VOVWORLD) - ด้วยความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้น และกล้าคิดกล้าทำ นาย หล่อวันโกง อายุ 33 ปี อาศัยอยู่ในตำบลหน่าหงิว...
เยาวชนนครดานังประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

เยาวชนนครดานังประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน มีเยาวชนนครดานังหลายคน กำลังเดินหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพที่สร้างรายได้สูง จำนวนโมเดลสตาร์ทอัพอยู่ที่ราว 350 โครงการ...
สตรีจังหวัดเตี่ยนยางประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพจากการปลูกแคนตาลูป

สตรีจังหวัดเตี่ยนยางประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพจากการปลูกแคนตาลูป

(VOVWORLD) - ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์การค้าและบริการเกษตรปลอดสารพิษ หมีฟอง ในตำบลหมีฟอง อำเภอเมืองหมีทอ จังหวัดเตี่ยนยาง ได้วางแนวทางในการเลือกปลูกแคนตาลูปเพื่อการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ ช่วยสร้างผลผลิตที่ดีและรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่...
การแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพกับ KAWAI ปี 2024 สร้างโอกาสที่เอื้อประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่

การแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพกับ KAWAI ปี 2024 สร้างโอกาสที่เอื้อประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่

(VOVWORLD) - การจัดการแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพกับ KAWAI ครั้งที่ 19 ปี 2024 ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอย ซึ่งเป็นการแข่งขันแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพสำหรับเยาวชนที่ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศหรือ Foreign...
สตรีท้าปเหมื่อย จังหวัดด่งท้าป ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สตรีท้าปเหมื่อย จังหวัดด่งท้าป ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

(VOVWORLD) - ชมรมสตรีประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพในอำเภอท้าปเหมื่อย จังหวัดด่งท้าป ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2019 ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มสตรีประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพกับสินค้าพื้นเมืองหลายรายการ โดยชมรมได้มีการแนะแนวให้สมาชิกทุกคนปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจตามกระแสการช้อปปิ้งออนไลน์และอีคอมเมิร์ซเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยให้ยอดสั่งซื้อและยอดขายเพิ่มสูงขึ้น...
MindX – ศูนย์บ่มเพาะผู้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีของเวียดนาม

MindX – ศูนย์บ่มเพาะผู้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีของเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา MindX บริษัทสตาร์ทอัพด้านการฝึกอบรมเทคโนโลยีในเวียดนาม กลายเป็นหนึ่งในศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ด้วยเป้าหมาย “ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนาม – ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมอย่างสูงสุดเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0...
สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพของนักธุรกิจหญิงในนครไฮฟอง

สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพของนักธุรกิจหญิงในนครไฮฟอง

(VOVWORLD) - จนถึงปัจจุบัน นครไฮฟองเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสนับสนุนนักธุรกิจหญิงในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพระยะปี 2017-2027 อย่างแข็งขัน โดยมีการสนับสนุนสมาชิกนักธุรกิจหญิงหลายพันคน พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเทคโนโลยีแก่กลุ่มผู้ประกอบการหญิงกว่า...
สาวเผ่าไตกับความฝันเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกพลับแหว่งเควียน

สาวเผ่าไตกับความฝันเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกพลับแหว่งเควียน

(VOVWORLD) - เนื่องด้วยจุดแข็งจากแหล่งปลูกลูกพลับแหว่งเควียนในท้องถิ่น นาง เวืองถิเทือง อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนาเสิ่ม อำเภอวันหลาง จังหวัดหล่างเซิน...
จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า ยกระดับคุณภาพของแหล่งบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการในยุค 4.0

จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า ยกระดับคุณภาพของแหล่งบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการในยุค 4.0

(VOVWORLD) - จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ของเวียดนาม โดยมีอุตสาหกรรมหลัก เช่น การกลั่นน้ำมัน โลจิสติกส์...
สตรีเผ่าเขมรในจังหวัดจ่าวิงห์ละซ๊อกจังสตาร์ทอัพสร้างฐานะ

สตรีเผ่าเขมรในจังหวัดจ่าวิงห์ละซ๊อกจังสตาร์ทอัพสร้างฐานะ

(VOVWORLD) -ในหลายปีมานี้ ที่จังหวัดจ่าวิงห์และจังหวัดซ็อกจัง นับวันมีสตรีที่เป็นนักธุรกิจมากขึ้น จากความตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์และการสนับสนุนของสมาคมสตรีทุกระดับ ได้ช่วยให้สตรีหลายคน โดยเฉพาะสตรีเผ่าเขมรที่นี่สามารถสร้างฐานะที่มั่นคงและยืนยันบทบาทสำคัญของตนในสังคม
เกษตรกรดงเจี่ยวร่วมมือในการผลิตเพื่อสร้างฐานะที่มั่นคง

เกษตรกรดงเจี่ยวร่วมมือในการผลิตเพื่อสร้างฐานะที่มั่นคง

(VOVWORLD) - จากการสนับสนุนของทางการท้องถิ่น บวกกับความกล้าคิดกล้าทำในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต เกษตรกรในหมู่บ้านบิ่งหลูกหะ อำเภอเมืองดงเจี่ยวได้ยุติการผลิตแบบรายย่อย ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ที่ปลูกดอกไม้แบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกว๋างนิงห์และเปิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน