นำสินค้าการเกษตรเวียดนามเข้าสู่ตลาดอี-คอมเมิร์ซ

นำสินค้าการเกษตรเวียดนามเข้าสู่ตลาดอี-คอมเมิร์ซ

(VOVWORLD) -การใช้เทคโนโลยีคือมาตรการที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์กับอุปทานในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้อี-คอมเมิร์ซคือแนวโน้มใหม่ของโลก ซึ่งเป็นแนวทางที่เวียดนามต้องให้ความสนใจในฐานะประเทศที่มีอัตราการส่งออกสินค้าอยู่ที่กว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้าเกษตรเป็นจุดแข็งและมีตลาดที่มีประชากรกว่า...
ลาซี แพลตฟอร์มด้านการศึกษาและบันเทิงที่เต็มไปด้วยศักยภาพ

ลาซี แพลตฟอร์มด้านการศึกษาและบันเทิงที่เต็มไปด้วยศักยภาพ

(VOVWORLD) - แม้ได้เริ่มจัดขึ้นเข้าร่วมแพลตฟอร์มด้านการศึกษาตั้งแต่ปี 2017 แต่ถึงปี 2019 ลาซี ซึ่งเป็นที่อยู่เว็บไซต์คิดค้นโดยสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ฝ่ามวันกาว เริ่มถูกระดมพลังทุกแหล่งเพื่อพัฒนาแล้วปัจจุบันได้ติดท็อป 5 แพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเวียดนาม...
บริษัทเตินเงียนทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทเตินเงียนทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(VOVWORLD) -ปัญหามลพิษจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเป็นการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนมากเพราะมีการใช้สารเพิ่มคุณภาพนับร้อยชนิด ดังนั้น การแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วจึงมีความยุ่งยาก ต้องใช้เวลาและเงินทองมากมาย ด้วยความปรารถนาที่ต้องการช่วยแก้ปัญหาน้ำมันหล่อลื่นที่รั่วไหลลงแม่น้ำและทะเลเนื่องภัยพายุ น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งรับมือปัญหาน้ำเสียในเมืองในเชิงรุกและประหยัดค่าใช้จ่าย...
สร้างก้าวกระโดดให้แก่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

สร้างก้าวกระโดดให้แก่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ โดยการค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป...
ส่งเสริมรูปแบบการผลิตแบบครบวงจร-หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามใช้โอกาสจากข้อตกลง EVFTA

ส่งเสริมรูปแบบการผลิตแบบครบวงจร-หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามใช้โอกาสจากข้อตกลง EVFTA

(VOVWORLD) - จนถึงปัจจุบัน ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป หรือ EVFTA ได้มีผลบังคับใช้มากว่า...
ความมีประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำและปรับปรุงร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

ความมีประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำและปรับปรุงร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

(VOVWORLD) - ในการจัดทำร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีแนวทางรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและประชาชนเพื่อปรับปรุงร่างเอกสารการประชุม โดยถือเป็นงานที่สำคัญเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสามารถระดมความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกพรรคและประชาชนทุกคนในการวางแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่ฉกฉวยปัญหาทางการเมืองที่จงใจอ้างแนวทางนี้เพื่อปล่อยข่าวเท็จและข้อมูลที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับระบอบการเมือง บทบาทเป็นผู้นำของพรรค งานด้านบุคลากรและปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ
จังหวัดดั๊กลักส่งเสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัพ

จังหวัดดั๊กลักส่งเสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) -ภายหลัง 2 ปีที่ให้การสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ทอัพ จังหวัดดั๊กลักได้ยกระดับระบบนี้ขึ้นเป็นระบบนิเวศขั้นพื้นฐาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้แก่สถานประกอบการสตาร์ทอัพเพื่อคิดค้นนวัตกรรมและการพัฒนาต่างๆ นี่ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้จังหวัดดั๊กลักพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในเชิงลึกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดึงดูดสถานประกอบการสตาร์ทอัพมากขึ้น
นักธุรกิจรุ่นต่างๆพร้อมจิตใจแห่งความใฝ่ฝันได้ร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ

นักธุรกิจรุ่นต่างๆพร้อมจิตใจแห่งความใฝ่ฝันได้ร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ

(VOVWORLD) -ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักธุรกิจถือว่าเป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เปรียบได้กับทหารที่เป็นแนวหน้าปกป้องประเทศในช่วงสงคราม โดยนักธุรกิจทุกคนถือเป็นทหารในสนามรบด้านเศรษฐกิจสังคม ในตลอดกว่า 30...
การสร้างสรรค์สตาร์ทอัพและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างสรรค์สตาร์ทอัพและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - การสร้างสตาร์ทอัพและพัฒนานวัตกรรมกำลังเป็นช่องทางสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาของหลายประเทศ รวมทั้งเวียดนาม ซึ่งการสร้างสตาร์ทอัพและพัฒนานวัตกรรมมีเป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัย 3 เสาหลักคือเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
แอพพลิเคชั่น Bluezoneตัวอย่างของสตาร์ทอัพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้ามชาติ

แอพพลิเคชั่น Bluezoneตัวอย่างของสตาร์ทอัพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้ามชาติ

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังต้องรับมือการแพร่ระบาดอย่างซับซ้อนของโรคโควิด - 19 ดังนั้นรัฐบาลเวียดนามได้ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงการอัพเดทข้อมูลที่ถูกต้องและฉับไวให้ประชาชนรับทราบและร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนใช้แอพพลิเคชั่นBluezoneเพื่อค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19...
สนับสนุนการส่งออกผ่านแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล -โอกาสสำหรับสตาร์ทอัพเวียดนาม

สนับสนุนการส่งออกผ่านแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล -โอกาสสำหรับสตาร์ทอัพเวียดนาม

(VOVWORLD) - อีคอมเมิร์ซคือแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลที่สนับสนุนการส่งออก ซึ่งได้รับการพิสูจน์ให้เห็นว่า เป็นวิธีการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นสถานประกอบการหลายแห่งโดยเฉพาะสถานประกอบการสตาร์ทอัพได้มองเห็นศักยภาพของอีคอมเมิร์ซและหันมาลงทุนในด้านนี้มากขึ้น
พยายามปฏิบัติเป้าหมายมีสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5พันแห่งภายในปี 2020

พยายามปฏิบัติเป้าหมายมีสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5พันแห่งภายในปี 2020

(VOVWORLD) - ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระยะปี 2011-2020 ได้ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปลายปี 2020 เวียดนามจะมีสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5 พันแห่ง...
โครงการผลิตเตาและถ่านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลามอานมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตเตาและถ่านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลามอานมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(VOVWORLD) - เวียดนามเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากที่สุด ซึ่งทำให้เวียดนามต้องแสวงหามาตรการใหม่ที่ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรับมือและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม นี่เป็นโอกาสให้สถานประกอบการเวียดนามทำธุรกิจสตาร์ทอัพในด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในร้านขายของชำ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในร้านขายของชำ

(VOVWORLD) - เมื่อเดือนมีนาคมปี 2020 บริษัทเทคโนโลยีแบ๊กฮว้าเหวียดได้เปิดให้บริการแอพ GT Link ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและเจ้าของร้านขายของชำเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการซื้อขายและบริหารบัญชี
ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) -เพื่อลดผลกระทบและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เวียดนามได้ผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยในเวลาที่ผ่านมา สถานประกอบการสตาร์ทอัพหลายแห่งได้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตปลาสวายเพื่อส่งออก

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตปลาสวายเพื่อส่งออก

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ หน่วยงานปลาสวายเวียดนามได้ประสบความยากลำบากในการผลิตปลาเพื่อส่งออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลาที่ค่อนข้างสูง ปัญหาด้านเทคนิคและมาตรฐานที่เข้มงวดของตลาดส่งออก ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ปลาสวายเท่านั้น หากยังช่วยพัฒนาการผลิตตามแนวทางที่ยั่งยืนอีกด้วย
การแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความ –  ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ

การแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความ – ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ

(VOVWORLD) - การพัฒนาเทคโนโลยี 4.0 ทำให้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงแอพพลิเคชั่นแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความ ซึ่งถูกใช้บันทึกเสียงพูดเป็นข้อความในการประชุมต่างๆ สนับสนุนการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าว...
โครงการสตาร์ทอัพการท่องเที่ยวอัจฉริยะ EZGO360

โครงการสตาร์ทอัพการท่องเที่ยวอัจฉริยะ EZGO360

(VOVWORLD) - ปัจจุบันนี้รัฐบาลเวียดนามถือการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ตามข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ ช่วงนี้คือโอกาสทองสำหรับสถานประกอบการสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวอัจฉริยะให้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆ การท่องเที่ยวอัจฉริยะถูกมองว่า จะเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกมากที่สุดให้แก่นักท่องเที่ยว...