กิจกรรมเด่นในความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยเดือนมิถุนายน

(VOVWORLD) -เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กิจกรรมความร่วมมือในด้านการเมือง การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนระหว่างเวียดนามกับไทยได้มีขึ้นอย่างคึกคัก
 
กิจกรรมเด่นในความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยเดือนมิถุนายน - ảnh 1ภาพในพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญต่อสัมพันธไมตรีระหว่างเวียดนามกับไทย

ในโอกาสที่นาย ฝ่ามเวียดหุ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯทรงประเมินว่า ไทยและเวียดนามมีสัมพันธไมตรีที่ดีงามเสมอ และหวังว่า ทั้งสองประเทศจะยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกด้าน อีกทั้งทรงเชื่อมั่นว่า บนพื้นฐานของความสัมพันธ์มิตรภาพร่วมมือทวิภาคีที่ดีงาม เอกอัครราชทูต ฝ่ามเวียดหุ่งจะมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีในเวลาที่จะถึง มีส่วนช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน    มีส่วนร่วมต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและโลก      

กิจกรรมเด่นในความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยเดือนมิถุนายน - ảnh 2รัฐมนตรีต่างประเทศ บุ่ยแทงเซินพูดคุยทางโทรศัพท์กับนาย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย (Photo: TTXVN)  

ขยายความร่วมมือด้านการทูตระหว่างเวียดนามกับไทย

ในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนาย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย       รัฐมนตรีต่างประเทศ บุ่ยแทงเซิน ได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายประสานงานในการปฏิบัติผลการประชุมครั้งที่ 5 คณะกรรมการผสมเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคี โดยเน้นส่งเสริมความไว้วางใจและความใกล้ชิดผ่านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ ส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหม ความมั่นคง การค้า  การลงทุน วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การคมนาคมและการจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์ “three connects” ส่วนรัฐมนตรี มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้ยืนยันว่า เวียดนามเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของไทยในภูมิภาค เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ มีส่วนช่วยผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การเยือนของผู้นำระดับสูงในเวลาที่จะถึง กลไกความร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 4 ภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่าน ทั้งสองฝ่ายยังย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและยืนยันว่า จะประสานงานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและสถานประกอบการ

กิจกรรมเด่นในความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยเดือนมิถุนายน - ảnh 3นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยมอบสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนเพื่อเด็กพิการซอกเซินและนักศึกษาวิชาไทยศึกษาจากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ฮานอย

กิจกรรมจิตอาสาและพิธีสงฆ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและเข้าร่วมพิธีสงฆ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ วัดนามเทียมในกรุงฮานอย ในโอกาสนี้ นางสาว อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้มอบสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนเพื่อเด็กพิการซอกเซินและนักศึกษาวิชาไทยศึกษาจากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ฮานอย ทีมสถานเอกอัครราชทูตและภาคเอกชนไทยทำความสะอาดภายในพระอุโบสถของวัด

กิจกรรมเด่นในความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยเดือนมิถุนายน - ảnh 4นางสาว วีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์กล่าวปราศรัยในงาน (Photo: สถานกงสุลไทย ณ กรุงฮานอย)

ผลักดันการพบปะสังสรรค์และเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการเวียดนามกับไทย

ในการกล่าวปาฐกถาหัวข้อ "Empowering Regional Growth | Vietnam-Thailand" ในกิจกรรม Exclusive Dinner จัดโดย CEO CLUB ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ สาขานครโฮจิมินห์   นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ย้ำถึงแนวทางความร่วมมือที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งยุทธศาสตร์ Three Connects และ Six Countries One Destination พร้อมทั้งยืนยันการสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการประกอบธุรกิจและลงทุนในเขตกงสุลต่อไป นี่เป็นโอกาสเพื่อให้ผู้ประกอบการเวียดนามและไทยพบปะแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายสถานประกอบการ มีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ  

กิจกรรมเด่นในความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยเดือนมิถุนายน - ảnh 5ภาพของพิธีเปิด

เปิดตัวศูนย์เวียดนามศึกษาแห่งที่สองในประเทศไทย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย College of Asian Scholars – CAS ในจังหวัดขอนแก่นได้เปิดตัวศูนย์เวียดนามศึกษาแห่งที่สองในประเทศไทยต่อจากศูนย์เวียดนามศึกษาแห่งแรกในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การเปิดตัวศูนย์เวียดนามศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของชาวไทยต่อประเทศเวียดนามและภาษาเวียดนาม ความพยายามเผยแพร่ภาษาเวียดนามในสถาบันการศึกษาต่างๆในไทยของสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในไทย  นาย จูดึ๊กหยุง กงสุลใหญ่เวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า การเปิดศูนย์เวียดนามศึกษาจะมีส่วนร่วมฝึกอบรมแหล่งบุคลากรให้แก่งานที่เกี่ยวข้องถึงเวียดนาม ตอบสนองความต้องการในการรับสมัครแรงงานที่ทำงานในสำนักงาน องค์การและสถานประกอบการของไทยที่ร่วมมือกับเวียดนาม 

กิจกรรมเด่นในความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยเดือนมิถุนายน - ảnh 6 บูธขายลิ้นจี่เวียดนามได้รับความสนใจจากผู้บริโภคไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 

ประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ของเวียดนามในตลาดไทย

ในการกล่าวปราศรัยในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ของเวียดนาม ณ กรุงเทพฯ นาย ฝ่ามเวียดหุ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยได้แสดงความยินดีต่อการที่ลิ้นจี่เวียดนามได้รับการแนะนำและประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคไทย พร้อมทั้งชื่นชมความพยายามของกลุ่มบริษัท Central Retail และสำนักงานต่างๆของเวียดนามในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์เวียดนามไปยังตลาดไทย มุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนขึ้นเป็น 2 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025    นี่เป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่ระบบซูเปอร์มาร์เก็ต Tops ของกลุ่มบริษัท Central Retail ประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่เวียดนามในตลาดไทย ซึ่งบูธขายลิ้นจี่เวียดนามได้รับความนิยมจากผู้บริโภคไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ที่มีคุณภาพสูงของเวียดนามต่อโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด