ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2016

(VOVworld) - ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้นำพิเศษอาเซียน – สหรัฐฯ ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ท่าน เหงวียน เติ๊น หยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้มีการพบปะทวิภาคีกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นความร่วมมือระหว่างสองประเทศในช่วงเวลาต่อไป
(VOVworld) - ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้นำพิเศษอาเซียน – สหรัฐฯ ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ท่าน เหงวียน เติ๊น หยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้มีการพบปะทวิภาคีกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นความร่วมมือระหว่างสองประเทศในช่วงเวลาต่อไป

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2016 - ảnh 1
ภาพการเจรจา (Photo: vietnamplus.vn)
โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะร่วมดำเนินโครงการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระยะปี 2014 – 2018 และผลการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเวียดนาม – ไทยครั้งที่ 3 เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2015 อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ท่าน เหงียน เติ๊น หยุง ได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อปฏิบัติบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2015  มีกลไกและนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติดังกล่าว อีกทั้งแก้ไขปัญหาชาวประมงบนพื้นฐานของมนุษยธรรม สัมพันธไมตรีและความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามและไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศประสานงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในด้าน ต่างๆ  จัดตั้งกลไกการเจรจาด้านกลาโหมและความมั่นคงระดับรัฐมนตรีช่วย ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน อีกทั้งยืนยันที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านแรงงาน การประมง และการเกษตร

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2016 - ảnh 2
ภาพการลงนามโครงการความร่วมมือด้านตุลาการระหว่างกระทรวงทั้งสองประเทศในปี 2016

ในกรอบการเยือนประเทศไทย เมื่อบ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์  นาย ห่าหุ่งเกื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเวียดนามได้มีการเจรจากับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไทย และได้ลงนามโครงการความร่วมมือด้านตุลาการระหว่างกระทรวงทั้งสองประเทศในปี 2016 โดยนาย ห่า หุ่ง เกื่อง ได้แสดงความหวังว่ากระทรวงยุติธรรมไทยจะสนับสนุนกระทรวงยุติธรรมของเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือในการฝึกอบรมด้านกฎหมาย ผ่านการลงนามและปฏิบัติข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมนักกฎหมายของไทยกับมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอย ปัจจุบัน กระทรวงยุติธรรมเวียดนามกำลังจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานตุลาการ ดังนั้น ฝ่ายเวียดนามมีความปราถนาที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการและการบริหารงานของกระทรวงและหน่วยงานตุลาการของไทย
ในวันเดียวกัน เวียดนามได้จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการชี้นำภาคตะวันตกเฉียงใต้และคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเธอกับคณะปฏิบัติงานของไทยนำโดยนางสาว พรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ ในการนี้ นาย เหงวียนฟองกวาง รองหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำภาคตะวันตกเฉียงใต้ได้แจ้งให้คณะฯทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง โดยเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีจุดแข็งเกี่ยวกับการผลิตข้าว ผลไม้และสินค้าสัตว์น้ำ โดยปริมาณการผลิตข้าวแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 55ของทั้งประเทศ และจัดสรรค์ข้าวร้อยละ ๙๐เพื่อการส่งออก  ส่วนนางสาว พรรณพิมล สุวรรณพงศ์ได้แสดงความประสงค์ว่า คณะกรรมการชี้นำภาคตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมมือและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างจังหวัดและนครต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงกับจังหวัดต่างๆของไทย อีกทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ฝ่ายให้นับวันแน่นแฟ้นและพัฒนาเข้าสู่ส่วนลึกมากขึ้น

วันนี้ 17/2 ที่เขตอณุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ที่บ้านนาจอก อ.เมือง จ.นครพนม ได้มีการอัญเชิญรูปหล่อเสมือนจริงท่านประธานโฮจิมินห์ หล่อจากทองเหลือง หนัก 500 กิโลกรัม ผลิตและหล่อในประเทศเวียดนามขึ้นสถิตแท่นบูชาด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันโดยชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เขตอนุสรณ์สถานโฮจิมินเป็นผลของการร่วมมือก่อสร้างของรัฐบาลและประชาชนไทยและเวียดนาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ช่วงสงครามกอบกู้เอกราชของประชาชนเวียดนาม สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีฉันพี่น้องไทย-เวียดนาม.

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2016 - ảnh 3
พิธีเปิดวัดแค้งอาน หรือ วัดสุนทรประดิษฐ์ (ภาพจากสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย)

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ได้มีการจัดพิธีเปิดวัดแค้งอาน หรือ วัดสุนทรประดิษฐ์ ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นวัดเวียดนามแห่งเดียวในภาคอีสาน โดยนาย เหงวียนเติ๊ตแถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยและนาย ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด
ในโอกาสเทศกาลตรุษเต๊ตปีวอกตามประเพณี เมื่อคํ่าวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันตรุษเต๊ตที่ ๓ สมาคมชาวเวียดนามที่อาศัยในจังหวัดนครพนมได้จัดงานต้อนรับวสันต์ปีใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตัวแทนจากสำนักงานและหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเข้าร่วม ในการนี้ ในนามของคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมมิตรภาพเวียดนามและไทย ณ จังหวัดนครพนม นาย จิ่งกาวเซิน นายกสมาคมฯได้อวยพรตรุษเต๊ตชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในจังหวัดนครพนม ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกับทางการท้องถิ่นจัดงานฉลองเทศกาลปีวอก ๒๐๑๖ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเชิดชูวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น การเดินแฟชั่นชุดประจำชาติ อ๊าวหย่ายและพิธีเปิดถนนอาหารเพื่อฉลองวสันต์ปีวอก๒๐๑๖ โดยมีชมรมชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสาน รวมทั้งประชาชนไทยเกือบ ๖หมื่นคนเข้าร่วม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด