ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2017

(VOVWORLD) - คณะผู้แทนกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเวียดนาม – ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงนำโดยนาย บุ่ยวันนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้เดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 9 ตามคำเชิญของพลเอก ทวิป เนตรนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไทย
ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2017 - ảnh 1คณะผู้แทนของทั้งสองฝ่าย  

 ในระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม คณะผู้แทนกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเวียดนาม – ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงนำโดยนาย บุ่ยวันนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้เดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 9 ตามคำเชิญของพลเอก ทวิป เนตรนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งยืนยันถึงคำมั่นที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลและองค์กรใดๆใช้ดินแดนของตนเพื่อต่อต้านอีกฝ่าย และเห็นพ้องกันว่า การประชุมกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเวียดนาม ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงครั้งที่ 10 จะมีขึ้น ณ เวียดนามภายในปี 2018

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2017 - ảnh 2รัฐมนตรีกลาโหมเวียดนามให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมไทย (Photo VNplus) 

วันที่ 4 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย พลเอกโงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้ให้การต้อนรับ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหมไทยในโอกาสเดินทางมาเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการสนทนานโยบายกลาโหมเวียดนาม – ไทยที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศเวียดนาม โดยได้ยืนยันว่า ความร่วมมือด้านทหารและกลาโหมระหว่างสองประเทศกำลังพัฒนาอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ ในเวลาข้างหน้า ทั้งสองฝ่ายควรเพิ่มการประสานงานในด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ การลาดตระเวนร่วมกัน การรักษาความปลอดภัยให้แก่ชาวประมง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการควบคุมและปกป้องชายแดน การสร้างสรรค์เขตชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ ร่วมมือและพัฒนา ขยายการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ เป็นต้น

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2017 - ảnh 3นายบุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกับนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและตัวแทนพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศไทยเกี่ยวกับ ACMECS(Photo: baoquocte.vn)  

ในการให้การต้อนรับนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและตัวแทนพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศไทยเกี่ยวกับ ACMECS  เมื่อบ่ายวันที่14กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย นายบุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้แสดงความหวังว่าไทยจะผลักดันการประสานความร่วมมือกับเวียดนามและประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงต่อไปโดยเฉพาะในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน สิ่งแวดล้อม การบริหารและใช้แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน  เวียดนามยังมีความปรารถนาว่า ในฐานะประธาน ACMECS2018 ไทยจะผลักดันการปฏิบัติผลการประชุม ACMECSครั้งที่7 ณ เวียดนามเมื่อเดือนตุลาคมปี2016 ต่อไป โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติความร่วมมือในด้านที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในกรอบของACMECSเช่นการเชื่อมโยงด้านการคมนาคม การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจ และการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2017 - ảnh 4ภาพในโครงการ (ภาพจากสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย) 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 11-21 กรกฎาคม  ที่ประเทศไทย โดยหัวข้อของโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนามปีนี้คือ “เยาวชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในกรอบของโครงการ เยาวชนทั้งสองประเทศได้ไปเยือนสถานที่มีชื่อเสียงต่างๆในประเทศไทย เช่น พระบรมมหาราชวัง โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม และโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นต้น

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2017 - ảnh 5 ภาพในงานสัปดาห์อาหารไทย ณ กรุงฮานอย  (ภาพจากสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย)

 ในระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม ได้มีการจัดงานสัปดาห์อาหารไทย ณ กรุงฮานอย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำอาหารพื้นเมืองไทยต่อคนเวียดนาม เช่น กระทงทอง เมี่ยงคำ แกงเขียวหวาน ผัดไท ต้มยำกุ้ง มัสมั่น ลูกชุบ ข้าวเหนียวมะม่วง นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2017 - ảnh 6  เวียดนามส่งออกลิ้นจี่ไปยังประเทศไทย (Photo dangcongsan.vn)

 วันที่ 3 กรกฎาคม นางสาว จริยา จิราธิวัฒน์ ตัวแทนของกลุ่มบริษัท Central Group ประจำเวียดนามยืนยันว่า ปีนี้ เป็นครั้งแรกที่ลิ้นจี่นหลุกหงานของเวียดนามได้รับการวางจำหน่ายในซูเปอร์มาเก็ต Tops and Central Food Hall ของไทยเพื่อขายให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ทั้งนี้ ถึงแม้การปลูกลิ้นจี่นหลุกหงานในปีนี้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนทำให้ผลผลิตมีราคาสูง แต่กลุ่มบริษัท Central Group ประจำเวียดนามและ บิกซีเวียดนามก็ยังคงร่วมมือกับบริษัท Central Food Retail ของไทยเพื่อส่งออกลิ้นจี่หลุกหงานไปยังประเทศไทย

สำหรับข่าวปิดท้ายรายการของเราวันนี้คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์จะเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ - เกาะฟู้ก๊วกของเวียดนามตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมโดยให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวด้วยเครื่องบิน ATR – 72 ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 70 ที่นั่ง ก่อนหน้านั้น สายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้เปิดเส้นบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ - นครดานังของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด