ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกันยายนปี 2019

(VOVWORLD) -การสนทนานโยบายด้านกลาโหมเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 3 การเยือนประเทศไทยของนาย เหิ่วอาเหล่ง รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามและการประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ... คือเนื้อหาหลักในการประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกันยายนปี 2019
ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกันยายนปี 2019 - ảnh 1การสนทนานโยบายด้านกลาโหมเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 3 

ในการสนทนานโยบายด้านกลาโหมเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 3 ที่มีขึ้น ณ นครโฮจิมินห์เมื่อวันที่ 19 ที่ผ่านมา พลโทอาวุโส เหงวียนชี้หวิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามและพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมไทยได้หารือเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงของภูมิภาคและโลก ผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของแต่ละประเทศ ความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ในภูมิภาคและโลก นี่คือกลไกประจำปีเพื่อหารือและเห็นพ้องปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ และกำหนดความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างสองประเทศเพื่อมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีงามระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเสาหลักสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคี

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกันยายนปี 2019 - ảnh 2นาย เหิ่วอาเหล่ง รองประธานและเลขาธิการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเข้าเยี่ยมคาราวะนาย ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง (Photo: TTXVN) 

ในการพบปะกับนาย ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองในโอกาสไปเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน นาย เหิ่วอาเหล่ง รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า ทั้งสองประเทศควรขยายความสัมพันธ์ร่วมมือในทุกด้านเพื่อส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งระหว่างกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับไทย โอกาสนี้ นาย เหิ่วอาเหล่ง ได้พบปะกับนาย ประภาส วิภพโสภณ อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม เยือนจังหวัดอุดรธานีและเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกันยายนปี 2019 - ảnh 3นาย เหงียนก๊วกเกื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศกล่าวปราศรัยในการประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ

การประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน ณ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย ภายใต้อำนวยการของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงสถานประกอบการเวียดนาม สถานประกอบการไทยและสถานประกอบการของชาวเวียดนามในประเทศไทยและประเทศต่างๆเพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนการค้า ความร่วมมือ ส่งเสริมการลงทุน การค้า แนะนำบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนาม

ในกรอบของการประชุม ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น งานแสดงสินค้า การแนะนำโครงการและการเชื่อมโยงสถานประกอบการ การสัมมนาทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การท่องเที่ยว การค้า การให้บริการโลจิตสติก การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0และธนาคาร เป็นต้น.

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกันยายนปี 2019 - ảnh 4การประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัดที่ใช้ทางหลวง R8 และ R12 ครั้งที่ ๒๒ (Photo Royal Thai Embassy) 

ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัดที่ใช้ทางหลวง R8 และ R12 ครั้งที่ ๒๒ ที่มีขึ้น ณ จังหวัดห่าติ่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน นาย ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยและตัวแทน 9 จังหวัด ประกอบด้วย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร แขวงบอลิคำไซ แขวงคำม่วน จังหวัดเหงะอาน ฮาติ๋งห์ และกวางบิ่งห์ ได้เน้นหารือเกี่ยวกับผลที่ได้รับและข้อจำกัดในการใช้ทางหลวง R8 และ R12 เพื่อเสนอมาตรการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความร่วมมือที่นับวันกว้างลึกและยั่งยืนมากขึ้น

โอกาสนี้ คณะผู้แทนจังหวัดนครพนม นำโดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดห่าติ๋งห์และประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว่างบิงห์เพื่อขยายความร่วมมือในการใช้ทางหลวง R8 และ R12

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกันยายนปี 2019 - ảnh 5 พิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Dau Tieng 1 และ Dau Tieng 2 (Photo Royal Thai Embassy)

ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Dau Tieng 1 และ Dau Tieng 2  ซึ่งถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันที่ 9  กันยายนโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท B.Grimm ของไทยกับ Xuan Cau Holdings ของเวียดนาม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Dau Tieng 1 และ Dau Tieng 2 ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบ Dau Tieng จังหวัดเตย์นิงห์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 420 เมกะวัตต์ โดยจะจ่ายไฟฟ้าให้แก่จังหวัดเตย์นิงห์ พื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภาคใต้เวียดนาม

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกันยายนปี 2019 - ảnh 6 “ Taste of Vietnam”

สัปดาห์สินค้าเวียดนามในประเทศไทยปี 2019 ภายใต้หัวข้อ “ Taste of Vietnam” ได้มีขึ้น ณ กรุงเทพฯในระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน โดยการประสานงานระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามกับกลุ่มบริษัท Central Group เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า เชื่อมโยงและเปิดโอกาสเจาะตลาดไทยให้แก่ผู้ประกอบการเวียดนาม โดยห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 10 แห่งของ Central Group จะจัดจำหน่ายสินค้าเวียดนามที่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดในไทยเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเวียดนามต่อผู้บริโภคไทย

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกันยายนปี 2019 - ảnh 7นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยมอบเงินบริจาคให้แก่ตัวแทนจังหวัดท้ายเงวียน (Photo Royal Thai Embassy)

เมื่อทราบข่าวว่า พายุดีเปรสชันได้เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทางภาคเหนือของเวียดนาม ส่งผลให้มีประชาชนในจังหวัดท้ายเหงวียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ บ้านเรือนและพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.  นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในภาคเหนือของเวียดนาม ได้เดินทางไปยังจังหวัดท้ายเงวียน เพื่อส่งมอบสิ่งของและเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกันยายนปี 2019 - ảnh 8 นาย ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้กล่าวแนะนำลู่ทางการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่นักการทูต (Photo Royal Thai Embassy)

การเสวนาเรื่องการทำอาชีพล่ามและการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามที่จัดโดยสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 14 กันยายนได้รับความสนใจจากนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนามและนักศึกษาเวียดนามที่เรียนภาษาไทยเป็นอย่างมาก ในการนี้ นาย ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้กล่าวแนะนำลู่ทางการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่นักการทูตและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์รวมทั้งความต้องการนักการทูตที่มีความเชี่ยวชาญด้านความรู้และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเวียดนาม ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของการต่างประเทศของไทย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด