ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกรกฎาคม

(VOVWORLD) -กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน โดยเฉพาะ ระหว่างเยาวชนได้มีขึ้นอย่างคึกคัก ซึ่งมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศ

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกรกฎาคม - ảnh 1

ตัวแทนสถานกงสุลใหญ่ของไทยประจำนครโฮจิมินห์และชมรมสตรีไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงได้มอบหมวกไหมพรมจำนวน 300 ใบให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลเนื้องอกนครโฮจิมินห์ (Photo: สถานกงสุลใหญ่ของไทยประจำนครโฮจิมินห์)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร66 พรรษา  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม   ตัวแทนสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์และสมาคมสตรีไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงได้มอบหมวกไหมพรมที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล “หมวก 1 ใบ ใจ 1ดวง” จำนวน 300 ใบ พร้อมเงินบริจาคจำนวน 66 ล้านด่งให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลเนื้องอกนครโฮจิมินห์  

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ของไทยประจำนครโฮจิมินห์ ได้ร่วมกับ Food Bank ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมของเวียดนามจัดกิจกรรมอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเเละถวายเป็นพระราชกุศล “มอบน้ำใจเเก่ผู้สูงวัย” ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวิงเซิน นครโฮจิมินห์   โดยอาสาสมัคร80คน ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนมอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น ยารักษาโรค ข้าว  อาหารแห้งและน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนของไทยและเวียดนามให้แก่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหวิงเซิน รวมมูลค่า 146ล้านด่ง 

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกรกฎาคม - ảnh 2ตัวแทนของสถานทูตไทยประจำเวียดนามและเยาวชนทั้งสองประเทศที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเวียดนาม-ไทยครั้งที่10 (Photo: สถานทูตไทยประจำกรุงฮานอย) 

ในกรอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเวียดนาม-ไทยครั้งที่10 ในระหว่างวันที่11-15กรกฎาคม เยาวชนเวียดนามและไทย37คนได้ไปศึกษาชีวิตทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในหมู่บ้านลาก อำเภอมายโจว์ จังหวัดหว่าบิ่ง  เข้าร่วมกิจรรมต่างๆเพื่อชุมชนและการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เยาวชนและความคิดสร้างสรรค์ในการเชื่อมโยงมนุษย์” ในโอกาสนี้ ตัวแทนเยาวชนไทย – เวียดนามได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมเยาวชนไทย – เวียดนาม (Thai-Vietnamese Youth Statement)พร้อมทั้งได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้สถานเอกอัครราชทูตฯเพื่อเก็บรักษา  แถลงการณ์ร่วมฯดังกล่าวถือเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมระหว่างเยาวชนไทย – เวียดนามฉบับแรก โดยกล่าวถึงบทบาทของเยาวชนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็น Youth Goodwill Ambassador เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม การส่งเสริมเครือข่ายมิตรภาพระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศโดยการจัดตั้ง Youth Alumni Network และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศผ่านทาง social media นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว facebook page “Thai-Vietnamese Youth Exchange Program” ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ริเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกรุ่นเพื่อสร้างเครือข่ายมิตรภาพเยาวชนไทย – เวียดนามสืบต่อไป

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดโครงการ Friendship Ambassador Programme ซึ่งเยาวชนเวียดนาม16คนจากสหพันธ์เยาวชนเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์และมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นครโฮจิมินห์ได้เดินทางไปเยือนประเทศไทยเพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ศึกษาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของวัดหลายแห่งที่มีชื่อเสียง และศึกษาประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์ ตลอดจนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมผ่านการเยี่ยมชุมชนกุฎีจีนและตลาดน้อย

เมื่อวันที่17กรกฎาคม  น.ส.วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูตฯได้เป็นตัวแทนของภาครัฐและเอกชนไทยในเวียดนามมอบเงินจำนวน 107 ล้านด่งให้แก่นาย เหงวียนสีถุย นายกสมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินกรุงฮานอยเพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมฯในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน  การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมของทางสถานทูตไทย ซึ่งให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและให้บุคคลเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมสังคมแห่งความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชนระหว่างไทยกับเวียดนาม

ในระหว่างวันที่ 6 -8 กรกฏาคม   ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าไทย Mini Thailand Week   ณ นครเกิ่นเทอ โดยมีผู้ประกอบการไทยกว่า 124 ราย จาก73 บริษัทมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สินค้าแฟชั่น รวมถึงด้านการศึกษา การท่องเที่ยวเพื่อแนะนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากไทยแก่ผู้บริโภคเวียดนามรวมทั้งขยายปริมาณการค้าระหว่างไทยและเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด