ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนมิถุนายน 2020

(VOVWORLD) -ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนมิถุนายนของรายการภาคภาษาไทย สถานีวิทยุเวียดนาม
ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนมิถุนายน 2020 - ảnh 1

ภาพการประชุม Photo Vnplus

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ในกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในฐานะประธานอาเซียน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนหลังโควิด -19 “ที่เชื่อมโยง เข้มแข็งจากภายใน และมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น” พร้อมแสดงความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นปึกแผ่นในอาเซียน ควบคู่ไปกับการแสวงหาความเป็นหุ้นส่วนกับภาคีภายนอก

โอกาสนี้ สื่อมวลชนไทยและนักวิชาการไทยก็ได้ยกย่องบทบาทสำคัญของเวียดนามในการสร้างสรรค์อาเซียนที่สามัคคี เป็นเอกฉันท์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนในช่วงหลังโควิด -19 ดร. Bala Szanto วิชาวิเทศสัมพันธ์ สังกัดมหาวิทยาลัย Webster Thailand ได้ย้ำว่า เวียดนามเป็นสมาชิกที่สำคัญและมีบทบาทเป็นแกนหลักในอาเซียน อาเซียนภายใต้การนำของเวียดนามในปีนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออกและปัญหาอื่นๆในระเบียบวาระการประชุมของอาเซียน

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนมิถุนายน 2020 - ảnh 2การประชุมเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกภาคใต้ของเวียดนาม (Photo สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกภาคใต้ของเวียดนาม โดยมีนายหวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วม นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ ได้ย้ำถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกภาคใต้ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ พร้อมทั้งเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ ทะเล และทางบกที่มีอยู่ในภูมิภาคตะวันออกภาคใต้ของเวียดนาม รวมถึงเวทีองค์การ กรอบความร่วมมือ และการประชุมหารือด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับอาเซียน ลุ่มน้ำโขง และACMECS เพื่อพัฒนาส่งเสริมความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคดังกล่าวของเวียดนามกับประเทศต่างๆ ในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนแสดงความหวังว่า อาเซียนภายใต้การนำของเวียดนามในปีนี้ จะสามารถปรึกษาหารือกันเพื่อร่วมกันจัดให้มีการส่งเสริม “การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย” ภายในประเทศอาเซียนด้วยกันต่อไป

เมื่อบ่ายวันที่ 2 มิถุนายน ในการให้การต้อนรับนาย ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย นาย เวืองดิ่งเหวะ สมาชิกกรมการเมืองและเลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยได้ยืนยันว่า ฮานอยให้คำมั่นสร้างบรรยากาศการลงทุนที่มีเสถียรภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งสถานประกอบการไทยเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนในช่วงหลังโควิด -19 ส่วนนาย ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ได้ย้ำว่า ปี 2020 เวียดนามและไทยจะจัดการประชุมครม.ร่วมครั้งที่ 4 ณ ประเทศเวียดนาม โดยจะสร้างกลไกต่างๆเพื่อผลักดันและอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าและการลงทุนทวิภาคี เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าและยกระดับความสัมพันธ์เมื่องพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพฯกับกรุงฮานอย

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนมิถุนายน 2020 - ảnh 3

นายเวืองดิ่งเหวะให้การต้อนรับนาย ธานี แสงรัตน์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้หารือกับนาย Lu Quang Ngoi ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดหวิญล็องและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำจังหวัดหวิงล็องโดยแสดงความชื่นชมที่เวียดนามในฐานะประธาน ASEAN สามารถแสดงบทบาททั้งในระดับประเทศและใน ASEAN ได้เป็นอย่างดี ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการลงทุนและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนไทยในจังหวัดฯ การขยายความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม สินค้าเกษตร และการทำประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการแปรรูปสินค้าการเกษตร และการพิจารณาใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนมิถุนายน 2020 - ảnh 4

กิจกรรมการกุศล ณ แขวงฟุกซ้า (­Photo สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย)

เช้าวันที่ 18 มิถุนาย  สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย ทีมประเทศไทย ชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมการกุศล ณ แขวงฟุกซ้า เขตบาดิ่งห์ในกรุงฮานอย โดยคณะฯได้ไปให้กำลังใจและมอบอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย เจลล้างมือและยารักษาโรคให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ในเวลาที่ผ่านมา ชุมชนชาวไทยและสถานประกอบการไทยในประเทศเวียดนามได้จัดกิจกรรมการกุศลต่างฯ ในเวียดนาม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนและมีส่วนร่วมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ในกรอบการจัดกิจกรรมช่วยเหลือจุนเจือกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมาคมธุรกิจไทย – เวียดนามหรือBAOTV ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดการพบปะให้กำลังใจและมอบของขวัญให้แก่นักเรียนชาวเวียดนามที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ของชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยและสมาคมฯต่อลูกหลานคนเวียดนามที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนมิถุนายน 2020 - ảnh 5

(Photo laodong.vn)

ในระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน ณ นครไฮฟอง ได้มีการเปิดงาน Mini Thailand Week 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกรอบโครงการส่งเสริมการค้าของประเทศไทยที่รัฐบาลไทยให้รับการสนับสนุนเงินทุน 100 เปอร์เซนเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการค้าระหว่างสถานประกอบการไทยกับเวียดนาม โดยในภาคเหนือ ไทยได้เลือกกรุงฮานอยและนครไฮฟองเพื่อจัดการส่งเสริมการค้าดังกล่าว นี่คือครั้งที่ 4 ที่งานได้จัดขึ้น ณ นครไฮฟอง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด