ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2021

(VOVWORLD) - ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2021 
ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2021 - ảnh 1การประชุมทาบทามทางการเมืองประจำปีครั้งที่ 8 ระดับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม-ไทยในรูปแบบออนไลน์
 

เราขอเริ่มด้วยข่าวการประชุมทาบทามทางการเมืองประจำปีครั้งที่ 8 ระดับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม-ไทยในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งในการนี้ นาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยได้แสดงความเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ส่งเสริมการค้า และส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 มุ่งมั่นที่จะนำมูลค่าการค้าทวิภาคีบรรลุ 2หมื่น5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดำเนินการและขยายโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือโอดีเอที่รัฐบาลไทยได้อุปถัมภ์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในเวียดนามต่อไป การประสานงานอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามและไทย เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาที่สำคัญอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงแบบใหม่ เช่นปัญหา สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ เป็นต้นตลอดจนมุ่งมั่นที่จะประสานงานและสนับสนุนซึ่งกันและกันในฟอรั่มระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนหารือปัญหาระหว่างประเทศและภูมิภาคที่มีความสนใจร่วมกันโดยย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นระเบียบตามสากลระหว่างประเทศ สนับสนุนการดำเนินการอย่างจริงจังและสมบูรณ์แถลงการว่าด้วยการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซี และการเจรจาเกี่ยวกับประมวลหลักปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ปี1982

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2021 - ảnh 2เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ฟานชี้แถ่ง และนาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย

ส่วนในการหารือกับเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ฟานชี้แถ่ง ที่เข้าพบในโอกาสรับหน้าที่ตามวาระ นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณีชย์ไทยได้เผยว่า ความสัมพันธ์ร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศนับวันพัฒนามากขึ้น ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดผ่านการที่มูลค่าการค้าต่างตอบแทนใน 4 เดือนแรกของปี 2021ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พร้อมทั้งเสนอให้ทั้งสองฝ่ายประสานงานอย่างใกล้ชิด แก้ไขอุปสรรคด้านเทคนิกในการนำเข้าและส่งออกเพื่อพยายามเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนขึ้นเป็น 2 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 เห็นพ้องจัดตั้งคณะกรรมการผสมด้านการค้าระหว่างเวียดนามกับไทยภายใต้อำนวยการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองประเทศโดยเร็ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยยังยืนยันความประสงค์ที่จะขยายความสัมพันธ์กับเวียดนามให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากขึ้นเพื่อผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาตร์เวียดนาม – ไทย

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2021 - ảnh 3ภาพการหารือ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ได้มีการจัดการหารือทวิภาคีทางไกลระหว่างนาย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับนาย เหงียนวันหุ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม  ในการนี้ รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเกี่ยวกับการปรับและขยายเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อให้ครอบคลุมถึงการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เวียดนามที่จะครบ 50 ปี ในปี 2026 ด้วย ส่วนเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้เข้าร่วมการหารือและกล่าวแสดงความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนามในโอกาสครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ฯ ที่ประเทศเวียดนามตลอดปี 2021 โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2021 - ảnh 4นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้มอบสิ่งของบริจาคผ่านนาย  ตื่อแถ่งเว้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ได้มอบสิ่งของบริจาคผ่านนาย  ตื่อแถ่งเว้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม  เพื่อนำไปช่วยเหลือหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดบั๊กนิงห์และจังหวัดบั๊กญาง โดยสิ่งของดังกล่าวประกอบด้วยหน้ากากอนามัยจำนวน 30,000 ชิ้น จากบริษัท ซี.พี. เวียดนาม และอาหารกระป๋องจากบริษัท Royal Food การมอบสิ่งของดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2021

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2021 - ảnh 5ภาพของพิธีมอบเงินบริจาค (Photo: สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม)

วันที่ 2 มิถุนายน คณะผู้แทนของสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมนำโดย นาย เจิ่นวันเสา รองนายกสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมไทย-เวียดนาม จังหวัดนครพนมได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อสมทบทุนร่วมต้านภัยโควิด -19  แก่สำนักงานกาชาดจังหวัดนครพนม ในการนี้ นาย พรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนมได้กล่าวขอบคุณความช่วยเหลือของสมาคมไทย-เวียดนามฯให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดนครพนม  ในวันเดียวกัน คณะผู้แทนของสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมได้มอบเงินอีก 50,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลนครพนมเพื่อสนับสนุนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2021 - ảnh 6ภาพการประชุม (vietnamplus)

สำหรับข่าวด้านเศรษฐกิจ  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ทูตพาณิชย์เวียดนามประจำประเทศไทยได้ประสานกับศูนย์ช่วยเหลือการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัท Central Group ไทยจัดโครงการเชื่อมโยงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีสถานประกอบการเวียดนามที่ประกอบธุรกิจในด้านอาหาร วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งภายในเกือบ 20 แห่งเข้าร่วม ในการนี้ ตัวแทนของกลุ่มบริษัท Central Group ได้แนะนำเกี่ยวกับขอบเขตและความสนใจของทางกลุ่มบริษัท ฯต่อผลิตภัณฑ์ส่งออกของเวียดนาม และหวังว่า กิจกรรมเชื่อมโยงสถานประกอบการนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทชั้นนำแนะผลิตภัณฑ์เวียดนามที่มีคุณภาพสูงต่อผู้บริโภคไทย นาง เจิ่นแทงหมี ทูตพาณิชย์เวียดนามประจำประเทศไทยได้เผยว่า นี่คือครั้งที่ 5 ที่กิจกรรมนี้ได้รับการจัดขึ้นเพื่อให้การช่วยให้ผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการเวียดนามเข้าถึงผู้ส่งออกเพื่อนำสินค้าเจาะตลาดไทยผ่านระบบจำหน่ายของกลุ่มบริษัท Central Group

ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน บริษัทหุ้นส่วน Ameii เวียดนามได้ส่งออกลิ้นจี่หายเยือง 10 ตันไปยังประเทศไทยเป็นครั้งแรกและคาดว่า แต่ละสัปดาห์ จะส่งออกลิ้นจี่ 20 ตันไปยังประเทศไทย สำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดหายเยืองได้เผยว่า จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ทางจังหวัดฯได้เก็บเกี่ยวและจำหน่ายลิ้นจี่ประมาณ 2 หมื่น 9 พันตัน โดยส่งออกไปยังจีน ลาวและกัมพูชาประมาณ 1 หมื่น 5 พันตัน ที่น่าสนใจคือ ได้ส่งออกลิ้นจี่ไปยังญี่ปุ่น สหรัฐและออสเตรเลีย 1 พัน 5 ร้อยตัน

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2021 - ảnh 7พิธีเปิดงาน (Photo: TTXVN)

เมื่อบ่ายวันที่ 24 มิถุนายน ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล อุดรธานี ได้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากเวียดนาม ในหัวข้อ " ชิม ช้อป สินค้าสั่งตรงจากเวียดนาม"   นี่เป็นครั้งที่ 5 ที่สัปดาห์สินค้าเวียดนามถูกจัดขึ้นในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในกิจกรรมรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย นี่เป็นโอกาสเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ประชาสัมพันธ์สินค้าเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี  ช่วยให้สถานประกอบการเวียดนามมีโอกาสผลักดันการประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้าให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ในกรอบของงาน บริษัทเวียดนามกว่า 20 แห่ง ได้ออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์กว่า 150 ชนิด เช่น ดอกไม้สด เภสัชภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์การเกษตรที่กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ปนำเข้าจากเวียดนาม เช่น ลิ้นจี่ แก้วมังกร มันเทศ เป็นต้น ส่วนอาหารเวียดนามที่นำมาแนะนำในงาน เช่น เฝอและปอเปี๊ยะทอดก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมงาน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด