ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยในเดือนเมษายน

(VOVWorld)-ในโอกาสมารับหน้าที่ ณ เวียดนามตามวาระ ท่าน ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์เอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนามได้เข้าเยี่ยมคารวะท่าน เหงียนเติ๊นหยุง  นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยในเดือนเมษายน - ảnh 1
นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนาม 
(Photo: vietnamplus.vn)


(VOVWorld)-ในโอกาสที่ท่าน ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน เหงียนเติ๊นหยุง  นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้แสดงความยินดีต่อการพัฒนาที่ดีงามของความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับไทยในเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้ง เสนอให้ทั้งสองฝ่ายต้องผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆที่มีประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย  โดยเฉาพะ ในด้านที่มีศักยภาพและได้เปรียบ ส่วนท่าน ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ได้ยืนยันว่า จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือในทุกด้าน โดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการเกษตร

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยในเดือนเมษายน - ảnh 2
เอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนามและประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม
นอกจากนี้ ท่าน ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่าน เหงวียนเถียนเญิน  ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม  ในการนี้ ท่าน เหงวียนเถียนเญิน  ได้ยืนยันว่า พรรค รัฐบาลและแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามมีความประสงค์ที่จะผลักดันความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านกับไทยในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกอาเซียน  เวียดนามให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์ของไทยอย่างใกล้ชิด แบ่งเบาความยากลำบากของไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้ง แสดงความประสงค์ว่า สถานการณ์ในไทยจะกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค ท่าน ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ยังเข้าเยี่ยมคารวะท่าน ฝุ่งกวางแทง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและท่าน เจิ่งด๋ายกวาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป
ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยในเดือนเมษายน - ảnh 3
พิธีลงนามบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮานอย
กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยฮานอยและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ลงนามบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยฮานอยของผศ.ดร.ลักคนา วรศิลป์ชัย  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับเนื้อหาของความร่วมมือ เช่น  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ค่าเล่าเรียนและการเชื่อมโยงด้านการศึกษารูปแบบ๒+๒   มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีแผนการให้ทุนการศึกษา๑ทุนให้ครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮานอยไปศึกษาระดับปริญญาโทรสาขาวิชาการบริหารด้านการท่องเที่ยวในไทยและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยฮานอยในการเปิดสำนักงานตัวแทน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยในเดือนเมษายน - ảnh 4
งาน “สานสัมพันธ์ สำราญใจ ไทยลาวเวียด”
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์  มหาวิทยาลัยฮานอยได้จัดงาน “สานสัมพันธ์ สำราญใจ ไทยลาวเวียด” โดยมีท่าน ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์  เอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนาม ครูอาจารย์ นักศึกษาลาวไทยและนักศึกษาเวียดนามที่เรียนวิชาโทภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยเข้าร่วม ซึ่งถือเป็นโอกาสเพื่อให้นักศึกษา๓ประเทศได้พบปะสังสรรค์และศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งกันและกันและเพื่อให้นักศึกษาชาวลาวและไทยฉลองเทศกาลสงกรานต์ของประเทศตน
ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยในเดือนเมษายน - ảnh 5
สินค้าไทยมีความหลากหลายชนิด
งานแสดงสินค้าไทยประจำปี๒๐๑๔ครั้งที่๑๑ก็ได้เปิดขึ้นในเดือนเมษายนเช่นกัน โดยบริษัทหุ้นส่วนโฆษณาและงานแสดงสินค้าหรือ Vinexad  สถานทูตไทยประจำเวียดนามและกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งกระทรวงพาณิชย์ไทย โดยมีกว่า ๑๒๐บูทของสถานประกอบการ๑๐๐แห่งที่แนะนำสินค้าที่มีคุณภาพสูงของไทยทั้งสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป  เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้ในครัวเรือน เป็นต้น ผู้ที่เข้าชมงานแสดงสินค้าครั้งนี้ได้ประเมินว่า นอกจากสินค้าเวียดนามที่มีคุณภาพสูงแล้ว  สินค้าไทยก็มีจุดแข็ง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้บริโภคเวียดนาม  งานแสดงสินค้าไทยในเวียดนามถือเป็น๑ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่าง สองประเทศในสภาวการณ์ที่อาเซียนกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี๒๐๑๕./. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด