ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม – ไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2019

(VOVWORLD) - เนื่องในโอกาสที่พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชาขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยอีกวาระ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ส่งโทรสารแสดงความเชื่อมั่นว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาจะส่งเสริมบทบาทที่สำคัญของไทยในการเสริมสร้างความสามัคคีและบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างภูมิภาค พร้อมทั้งหวังว่า จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลไทยเพื่อขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้พัฒนาตามส่วนลึกมากขึ้นในอนาคต


ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม – ไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2019 - ảnh 1นาย ฝามดิ่งห์ตว๋าน พบปะกับนายคุณวุฒิ ตันตระกูล 

ในการพบปะกับนาย ฝามดิ่งห์ตว๋าน รองหัวหน้าสำนักรัฐสภาเวียดนาม ณ กรุงฮานอย นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยได้ย้ำว่า ด้วยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนบรรลุกว่า 1 หมื่นล้นดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน ไทยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านนิติบัญญัติโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการลงทุนประกอบธุรกิจ รวมทั้งอยากศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากเวียดนามในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีที่สำคัญคือ อีวีเอฟทีเอและซีพีทีพีพี

ในการประชุมคณะอนุกรรมการผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ไทย - ลาว – เวียดนาม ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ณ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 22 ที่กำหนดจัดขึ้น ที่จังหวัดฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม ทุกฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการค้าบริเวณด่านชายแดน การคมนาคมขนส่งในอนาคต โดยบรรจุเนื้อหานี้ไว้ในพิธีสารฉบับที่ 1 ของความตกลงระหว่าง 3 ประเทศ ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งคนและสินค้าข้ามพรมแดนในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ( GMS-CBTA ) และสุดท้ายคือด้านการเกษตร ที่จะมีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในภาคการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม – ไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2019 - ảnh 2 คณะปฏิบัติงานของสถานทูตไทยปลูกต้นไม้ที่ตำบล Yen Lac อำเภอ Phu Luong 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานทูตไทยในเวียดนามได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยได้มอบของขวัญให้แก่นักเรียนด้อยโอกาส รวมทั้งมอบโทรทัศน์  พัดลม โต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา Yen Lac และปลูกต้นราชพฤกษ์ 10 ต้นซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติของไทยที่หมู่บ้าน Dong Xien ตำบล Yen Lac

ตำบล Yen Lac อำเภอ Phu Luong เป็นท้องถิ่นอยู่ในโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ SPE ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโครงการนี้จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การเกษตร และชนบทอย่างยั่งยืน

พิธีเปิดตัวคณะกรรมการบริหารของสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทยวาระปี 2019-2021 ได้มีขึ้น ณ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย โดยมีชาวเวียดนามที่อาศัยในจังหวัดฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นนิมิตหมายแห่งการพัฒนาใหม่ของสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทยและชมรมชาวเวียดนามในประเทศไทย นับตั้งแต่ที่ได้รับการก่อตั้ง ในฐานะตัวแทนแกนหลักของชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทย ทางสมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อการเชื่อมโยงประชาคม ส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความสามัคคี ความรักชาติ รักษาและธำรงเอกลักษณ์ของประชาชาติ โดยเฉพาะสอนภาษาเวียดนามให้แก่คนรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างประชาชนและรัฐบาลสองประเทศ

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม – ไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2019 - ảnh 3 ตัวแทนของโรงเรียน 6 แห่งลงนามในบันทึกช่วยจำ (Photo thoidai.com.vn)

เพื่อส่งเสริมการสอนภาษาเวียดนามให้แก่ลูกหลานของชาวเวียดนามโพ้นทะเล สมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลจังหวัดสกลนครได้ร่วมมือกับโรงเรียนมัธยม 6 แห่งในจังหวัดสกลนครลงนามบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับความร่วมมือในการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม ซึ่งการลงนามบันทึกช่วยจำนี้จะมีส่วนร่วมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในจังหวัดและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างเวียดนามกับไทย อำนวยความสะดวกให้ภาษาเวียดนามค่อยๆกลายเป็นหลักสูตรในระบบการศึกษาของประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่จังหวัดนครพนม ก็มีการปฏิบัติโครงการอบรมภาษาเวียดนามให้กับโรงพยาบาลจังหวัดฯ จังหวัดนครพนมมีชายแดนติดกับประเทศลาว และอยู่ห่างจากเมืองวิงห์, ฮาติงห์, กว๋างบิ่งห์ 300กิโลเมตรโดยประมาณ โรงพยาบาลนครพนมตั้งเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด