ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021

(VOVWORLD) - ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประมวลความสัมพันธ์ เวียดนาม - ไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 
ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 - ảnh 1รายการ “ความอบอุ่นของตรุษเต๊ตเวียดนาม” ณ จังหวัดกว๋างบิ่งห์ (https://baophapluat.vn/)
 
 

เราขอเริ่มรายการวันนี้ด้วยกิจกรรมฉลองตรุษเต๊ตตามประเพณีปีฉลู 2021 ของชมรมชาวเวียดนามในประเทศไทย ถึงแม้โรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรง แต่ชมรมชาวเวียดนามยังคงพยายามอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของปิตุภูมิ โดยชาวเวียดนามที่เป็นเจ้าของร้านอาหารต่างๆในกรุงเทพฯ เช่นร้านเฝอเวินได้จัดการห่อขนมข้าวต้นมัดใหญ่และเชิญชาวเวียดนามเข้าร่วมกิจกรรมฉลองตรุษเต๊ตเพื่อช่วยคลายความคิดถึงบ้านเกิดและตั้งความหวังเกี่ยวกับปีใหม่ที่ดีงามและขอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ที่เวียดนาม เมื่อบ่ายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ จังหวัดกว๋างบิ่งห์ได้จัดรายการ “ความอบอุ่นของตรุษเต๊ตเวียดนาม” สำหรับชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวไทยในจังหวัดโดยมีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ด้านวัฒนธรรมและรายการศิลปะ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจและส่งเสริมความเป็นมิตรของชาวท้องถิ่นเท่านั้น หากยังแสดงให้เห็นถึงความผูกพัน มิตรภาพระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ รวมทั้งระหว่างเวียดนามกับไทยอีกด้วย ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผู้แทนสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่เคยพำนักในประเทศไทยและลาวประจำนครโฮจิมินห์ได้เข้าพบนาย อภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสตรุษเต๊ด โดยสถานกงสุลใหญ่ฯมีดำริที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้อาวุโสของสมาคมฯ ที่ยังมีความรักประเทศไทยได้พบปะพูดคุยกับเยาวชนเวียดนามที่สนใจประเทศไทย ในโอกาสต่อไป

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 - ảnh 2ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ประธานประเทศ

ในโอกาสที่ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ประธานประเทศได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีถึงเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่อง โดยระบุว่า “ผลการประชุมแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของพรรคและประชาชนเวียดนามที่มีต่อท่าน ผมเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำที่ปรีชาสามารถของท่าน เวียดนามจะพัฒนาเข้มแข็งมากขึ้น ผมขอยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นของไทยในการส่งเสริมศักภาพในทุกด้านเพื่อทำให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศมีความลึกซึ้งมากขึ้น บนเจตนารมณ์ดังกล่าว ผมมีความประสงค์ว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและเพื่อผลักดันสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาค”

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 - ảnh 3ภาพการประชุม (Photo baoquocte)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ นาย เหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เจรจากับ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและปัญหาระดับภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเวียดนาม – ไทยให้แน่นแฟ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลักดันการพบปะในทุกระดับ ธำรงความร่วมมือทวิภาคี กำหนดกรอบเวลาและรูปแบบการจัดการประชุมค.ร.มร่วมเวียดนาม – ไทยครั้งที่ 4 และคณะกรรมการผสมเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและทาบทามทางการเมืองในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เหมาะสม ทั้งสองฝ่ายจะประสานงานจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2021 ส่งเสริมการจัดทำและลงนามโครงการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งและข้อตกลงร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศในช่วงปี 2021-2025 ขยายความร่วมมือการค้าที่สมดุลและพยายามให้มูลค่าการค้าต่างตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อปี 2019 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างสองประเทศได้บรรลุ 1 หมื่น 6 พัน 9 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ยืนยันร่วมมืออย่างใกล้ชิดในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค สร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน ผลักดันการให้ภาคีและบังคับใช้ข้อตกลง RCEP

สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันว่า อาเซียนต้องธำรงความสามัคคี มีเสียงพูดเดียวกันและบทบาทการเป็นศูนย์กลาง ยืนหยัดหลักการต่างๆที่ได้เห็นพ้องกัน ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายสากลและอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982.

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 - ảnh 4บริษัทหุ้นส่วนผลิตพลาสติก ยวีเติน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ กลุ่มบริษัท SCG ได้ประกาศซื้อหุ้นร้อยละ 70 ของบริษัทหุ้นส่วนผลิตพลาสติก ยวีเตินผ่านบริษัทลูก SCG Packaging รองผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทพลาสติกยวีเติน เล แอง ได้เผยว่า การที่ SCGP ลงทุนเงินร้อยละ 70 จะช่วยให้บริษัทพลาสติกยวีเตินขยายตลาดส่งออกและลงทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 - ảnh 5ตัวแทนของสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัยฮานอย (ภาพ: สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย)

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะภาษาไทยให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ตลอดจนประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยในเวียดนาม สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ได้มอบหนังสือ “ภาษาไทยในเพลงสำหรับนักศึกษาเวียดนาม” และหนังสือ “วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาเวียดนาม” ซึ่งจัดทำโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของ กระทรวงการต่างประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และอาจารย์ชาวเวียดนามให้แก่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH) ณ นครโฮจิมินห์ มหาวิทยาลัยฮานอยและมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ หนังสือพิมพ์สยามสปอร์ตได้ทำการโหวตนักเตะหญิงที่สวยที่สุดในเอเชีย 10 คน โดย หว่างถิลวาน กองกลางของทีมเวียดนามติดอันดับในการโหวตด้วยใน รายชื่อดังกล่าว ในรายชื่อดังกล่าวยังมีนักเตะที่มีชื่อเสียง เช่น กองหน้า ลีมินอา จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ผู้รักษาประตู Zhao Lina  จากจีน กองหลัง Risa Shimizu จากญี่ปุ่น กองกลาง Stephanie Al –Naber จากจอร์แดนและผู้รักษาประตู Inna Palacios ของฟิลิปปินส์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด