สถานทูตไทยจัดคณะสำรวจโอกาสการลงทุนในเวียดนามและตอนใต้ของจีน

(VOVWORLD) -นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงฮานอยได้นำคณะภาครัฐและเอกชนไทยเข้าร่วมโครงการศึกษาและส่งเสริมลู่ทางการค้า การลงทุน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนในเวียดนามและจีน ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย
สถานทูตไทยจัดคณะสำรวจโอกาสการลงทุนในเวียดนามและตอนใต้ของจีน - ảnh 1 ภาพของงาน

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน    ที่กรุงฮานอย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบรรยายสรุปโอกาสการค้าการลงทุนของไทยในเวียดนาม โดยเชิญหน่วยงานเวียดนามเข้าร่วม อาทิ กรมส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและการลงทุน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และภาคเอกชนไทยในเวียดนามแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกอบธุรกิจในเวียดนาม พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามให้แก่คณะ

วันที่ 18-19 มิถุนายน  เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะเดินทางไปจังหวัดหายเซือง นครไฮฟอง จังหวัดกว่างนิงห์และจังหวัดหล่างเซิน เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเวียดนามของบริษัท C.P. Vietnam ที่จังหวัดหายเซือง ซึ่ง C.P. Vietnam ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของเอกชนไทยทั้งในด้านการบริหารจัดการ ความสำเร็จและการช่วยเหลือสังคม

คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปจากกรมเจ้าท่านครไฮฟองถึงศักยภาพการขนส่งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเวียดนาม และเยี่ยมชมพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมกวางเอียน โดยบริษัท อมตะ วี เอ็น ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เชื่อมระหว่างนครไฮฟอง จ.กว่างนิงห์ และจีนตอนใต้ สามารถเป็นฐานการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์ภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก เข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน วัน ด็อก เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดกว่างนิงห์ คณะได้มีโอกาสได้แนะนำธุรกิจไทย และรับข้อมูลในสิทธิพิเศษการลงทุนที่จังหวัด

ที่บริเวณด่านชายแดนหิวหงิ-โหย่วอี้กวาน จังหวัดหล่างเซิน (วน.) และเขตปกครองตนเองกว่างซึจ้วง (จีน) เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปจากทั้งฝั่งเวียดนามและจีนเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย-เวียดนาม-จีน เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้สอบถามข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งผลไม้ข้ามแดน ซึ่งมีความล้าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาคเอกชนไทยในช่วงที่ผ่านมา

สถานทูตไทยจัดคณะสำรวจโอกาสการลงทุนในเวียดนามและตอนใต้ของจีน - ảnh 2คณะฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเวียดนามของบริษัท C.P. Vietnam ที่จังหวัดหายเซือง  
สถานทูตไทยจัดคณะสำรวจโอกาสการลงทุนในเวียดนามและตอนใต้ของจีน - ảnh 3
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด