จังหวัดกว๋างนิงห์เน้นดึงดูดการลงทุนในระบบท่าเรือทะเล

(VOVWORLD) -จากการตระหนักได้ดีว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบท่าเรือทะเล ดังนั้นจังหวัดกว๋างนิงห์ได้วางแผนใช้งบประมาณเพื่อก่อสร้างเส้นทางเข้าสู่ท่าเรือทางทะเลต่างๆในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนพัฒนาท่าเรือแห่งนี้และระบบท่าเรือต่างๆในจังหวัดกว๋างนิงห์ต่อไป
จังหวัดกว๋างนิงห์เน้นดึงดูดการลงทุนในระบบท่าเรือทะเล - ảnh 1เรือที่มีน้ำหนัก 80,000 ตันเทียบท่าเรือกอนออง - ห่อนแนด

ท่าเรือกอนออง - ห่อนแนดในเมืองเกิ๋มฝาถือเป็นท่าเรือระดับ 1 ซึ่งมีความได้เปรียบมากกว่าท่าเรืออื่นๆในภาคเหนือของเวียดนามโดยมีร่องน้ำลึกตั้งแต่ 7-13 เมตรอยู่ในอ่าวบ๊้ายตื๋อลอง ซึ่งทะเลมีคลื่นลมสงบ ไม่ค่อยเกิดปัญหาสันดอนทรายทับถมตื้นเขิน ซึ่งเหมาะสำหรับการขนถ่ายสินค้าด้วยบทบาทการเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าแห่งเดียวที่สามารถขนถ่ายสินค้าประเภท ถ่านหิน clinker ปูนซีเมนต์และหินบด ทำให้ปริมาณสินค้าที่ผ่านทาเรือในปี 2020 บรรลุ 65 ล้านตัน สูงกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ นาย เหงียนห่งเยือง ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการลงทุนของจังหวัดกว๋างนิงห์เผยว่า ตั้งแต่ปี 2017 มาจนถึงปัจจุบัน สินค้า 2 ใน 3 ของจังหวัดกว๋างนิงห์ถูกขนส่งผ่านท่าเรือแห่งนี้ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของท่าเรือกอนออง - ห่อนแนด ทางจังหวัดฯจะลงทุนพัฒนาเส้นทางที่เชื่อมโยงจากทางหลวงหมายเลข 18 ไปยังท่าเรือเพื่อดึงดูดการลงทุนในด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการรายใหญ่ "สำนักงานวางแผนและการลงทุนฯกำลังให้คำปรึกษาแก่ทางการปกครองท้องถิ่นเพื่อผลักดันการวางผังในภาพรวมโดยเร็ว พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมโครงการต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ จังหวัดฯก็มีกลไกที่ดีในด้านที่ดินและระเบียบการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนมากขึ้น"

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางการจังหวัดกว๋างนิงห์ได้ผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ มีนโยบายให้สิทธิพิเศษต่างๆและลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดนักลงทุน นับตั้งแต่ปี 2014 จังหวัดกว๋างนิงห์ได้ปฏิบัติโครงการลงทุนตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหลายโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคมในท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างท่าเรือนานาชาติเวินโด่น สะพานแบกดั่ง ถนนไฮเวย์ฮาลอง - เวินโด่น เป็นต้น ซึ่งการก่อสร้างถนนสายสำคัญต่างๆได้ช่วยลดเวลาในการเดินทางไปยังศูนย์กลางเศรษฐกิจต่างๆในภาคเหนือ ดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น จากการมีทั้งระบบท่าเรือและจุดผ่านแดนทางบก จังหวัดกว๋างนิงห์มีความได้เปรียบต่างๆเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในการพัฒนาบริการขนส่ง นาย เลกวางจุง รองผู้อำนวยการบริษัทการเดินเรือเวียดนามและผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทคอนเทนเนอร์นานาชาติก๊ายเลินแสดงความคิดเห็นว่า "ทางการจังหวัดฯ ควรปฏิบัตินโยบายที่อำนวยความสะดวกมากขึ้น ทำการลอกขุดร่องน้ำบริเวณท่าเรือเพื่อสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 80,000 ตันขึ้นไป ซึ่งท่าเรือไฮฟองยังไม่สามารถรองรับได้เพื่อดึงดูดการขนส่งสินค้าเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆของจังหวัดกว๋างนิงห์และจังหวัดต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำได้ท่าเรือกว๋างนิงห์มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาของจังหวัดและยกระดับสถานะของจังหวัดฯในภูมิภาค"

ส่วนนาย เหงียนซวนกี๊ เลขาธิการพรรคสาขาและประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนิงห์เผยว่า เรื่องที่ต้องทำทันทีคือการใช้โอกาสการสนับสนุนจากรัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพื่อปฏิรูปและยกระดับระบบท่าเรือทะเลในจังหวัด พร้อมทั้งปรับปรุงระเบียบให้มีความสมบูรณ์และปฏิบัติโครงการก่อสร้างถนานเชื่อมท่าเรือทะเลกับระบบถนนไฮเวย์  "จากข้อเสนอของสำนักงานและแนวทางของพรรคสาขาจังหวัดฯ ในวาระนี้ เราจะเน้นพัฒนาท่าเรือกอนออง - ห่อนแนด โดยจะใช้งบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมท่าเรือทะเลเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ทำการเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนาโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันกับท่าเรือขนาดใหญ่อื่นๆในภาคเหนือของเวียดนามโดยใช้ความได้เปรียบของท่าเรือแห่งนี้เพื่อสร้างก้าวกระโดดในด้านท่าเรือทะเล"

โครงการท่าเรือกอนออง - ห่อนแนดถูกกำหนดให้มีบทบาทขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนโฉมใหม่ให้แก่เศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดกว๋างนิงห์และภูมิภาค ในปี 2021 ทางการจังหวัดฯได้ตั้งเป้าหมายขยายระบบท่าเรือทะเลให้มีศักยภาพมากขึ้น ดังนั้น การใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนถือเป็นการยืนยันอีกครั้งเกี่ยวแนวทางที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้จังหวัดฯพัฒนาเป็นหนึ่งในท้องถิ่นนำหน้าของเวียดนามในด้านเศรษฐกิจทางทะเล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด