นครโฮจิมินห์มุ่งส่งเสริมศักยภาพทางทะเลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) -การสร้างสรรค์ระบบนิเวศตัวเมืองทางทะเลอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตัวเมืองทางทะเลที่สำคัญอื่นๆในภูมิภาค พัฒนาเป็นศูนย์กลางในการเดินเรือที่เชื่อมโยงกับโลกถือเป็นหน้าที่สำคัญของนครโฮจิมินห์ในเวลาที่จะถึง จากบทบาทการเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจหลักในภาคใต้เวียดนาม นครโฮจิมินห์ได้เป็นฝ่ายรุกในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและเชื่อมโยงกับระบบตัวเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งมีส่วนร่วมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลเวียดนามอย่างยั่งยืนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ของประเทศถึงปี 2045

 

นครโฮจิมินห์มุ่งส่งเสริมศักยภาพทางทะเลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ - ảnh 1อ่าวเกิ่นเหย่อ อาจเป็นประตูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของนครโฮจิมินห์

ในยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ในอนาคต ทางนครฯจะเน้นพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่าวเกิ่นเหย่อ ซึ่งจะพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลตามแนวทางอนุรักษ์คุณค่าของระบบนิเวศ เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่รูปแบบพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่มีการส่งเสริมในเชิงนวัตกรรมและเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆภายในภูมิภาค เขตทะเลเกิ่นเหย่อจะเชื่อมโยงกับเขตทะเลทางทิศตะวันตกและทางทิศตะวันออกของจังหวัดที่ใกล้เคียง เช่น นครหวุงเต่า ระบบท่าเรือก๊ายแมบ - ถิหวาย ในจังหวัดบ่าเหรียะ - หวุงเต่า เขตตัวเมืองใหม่ที่ทันสมัยและท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งในจังหวัดด่งนาย อำเภอก่อกงดงในจังหวัดเตี่ยนยางและท่าเรือเหียบเฟือก รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ลิวเท้แอง หัวหน้าสถาบันทรัพยากร - สิ่งแวดล้อมสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าสามารถพัฒนาตัวเมืองชีวมณฑลเกิ่นเหย่อได้ นี่จะเป็นรูปแบบตัวเมืองทางทะเลที่มีจุดเด่นเฉพาะของนครโฮจิมินห์และของทั้งประเทศเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในทั่วโลก            “ตัวเมืองนี้มีความเกี่ยวข้องกับเขตสงวนชีวมณฑล นี่คือเรื่องที่ทางการนครโฮจินห์พยายามอนุรักษ์ ปัจจุบันนี้ เรามีพื้นที่สีเขียวกว้างขวางที่สามารถปกป้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ส่วนรองศ.ดร. เหงียนชูโห่ย อดีตรองอธิบดีกรมทะเลและเกาะแก่งเวียดนามให้ข้อสังเกตว่า การมุ่งส่งเสริมศักยภาพทางทะเลและพัฒนาเศรษฐกิจทะเลจะช่วยให้นครโฮจิมินห์ปรับเปลี่ยนขอบเขตการพัฒนาและเป็นพื้นฐานให้แก่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืน            “การตัดสินใจดังกล่าวช่วยให้นครโฮจิมินห์สามารถใช้ศักยภาพเพื่อพัฒนาอย่างเข้มแข็งในอนาคต นี่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ

นครโฮจิมินห์มุ่งส่งเสริมศักยภาพทางทะเลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ - ảnh 2ต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลในนะครโฮจิมินห์

ในปี 2020 นครโฮจิมินห์มีสัดส่วนถึงร้อยละ 37.2 ใน GRDP ของจังหวัดและนครริมฝั่งทะเลตัวประเทศ โดยเงินทุนจากต่างประเทศหรือ FDI ถึงร้อยละ 10.8 ของประเทศ ศ. ดั่งหุ่งหวอ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแสดงความคิดเห็นว่า บนเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล ถ้าหากมีแนวทางที่ถูกต้อง นครโฮจิมินห์จะมีความได้เปรียบเป็นอย่างมาก            “ นครโฮจิมินห์สามารถเปิดประตูสู่ทะเลกว้างได้แล้ว แต่ถ้าหากทางนครฯมีโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจทางทะเลที่ดีก็จะเป็นการเสริมสร้างที่ดีที่สุดให้แก่การพัฒนานี้ เราต้องใช้พื้นที่ที่มีและผิวน้ำทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นี่คือมาตรการช่วยให้นครโฮจิมินห์สร้างสรรค์ตัวเมืองที่ทันสมัย

นาย หวอวันฮวาน รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ยืนยันว่า การกำหนดยุทธศาตร์เพื่อให้นครโฮจิมินห์มีเศรษฐกิจทางทะเลและระบบตัวเมืองริมฝั่งทะเลที่ทันสมัย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประเทศต่างๆทั่วโลกได้กลายเป็นความต้องการที่เร่งด่วนของทางการปกครองและประชาชนนครโฮจิมินห์ ดังนั้น ในเวลาข้างหน้า ทางการนครฯจะปรับเปลี่ยนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจทางทะเลในเขตเกิ่นเหย่อตามแนวทางอนุรักษณ์คุณค่าของระบบนิเวศ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพและพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงในภูมิภาค สร้างความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและโลก นี่ถือเป็นก้าวกระโดดของนครโฮจิมินห์ในการมุ่งสู่เศรษฐกิจทางทะเลที่กว้างใหญ่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด