ปรับปรุงเป้าหมายการขยายตัวเพื่อสร้างก้าวกระโดดใหม่

(VOVWORLD) -วิกฤตโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อไปจนถึงระยะแรกในแผนการพัฒนา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2021-2025 ดังนั้น แต่ละท้องถิ่นไม่เพียงแต่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายเท่านั้น หากยังต้องเป็นฝ่ายรุกในการใช้โอกาสให้ได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้เป็นท้องถิ่นดีเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เมื่อย่างเข้าสู่ต้นปี 2021 จังหวัดหลายแห่ง เช่น แค้งหว่า กว๋างนาม กว๋างหงายและนครดานังก็ได้ปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้แก่การสร้างก้าวกระโดดใหม่ๆ
ปรับปรุงเป้าหมายการขยายตัวเพื่อสร้างก้าวกระโดดใหม่ - ảnh 1การประชุมใหญ่ของพรรคสาขาจังหวัดแค้งหว่า

วิกฤตโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบทำให้การท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัดแค้งหว่าต้องหยุดชะงักทั้งหมด ซึ่งนี่ก็ส่งผลให้การแก้ปัญหางานทำ การรักษาสวัสดิการสังคมและการมุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาจังหวัดฯให้เป็น “ศูนย์กลางของเศรษฐกิจทางทะเล การท่องเที่ยวและการบริการของประเทศ” ได้รับผลกระทบตามไปด้วย นาย เหงียนเติ๊นตวน ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดแค้งหว่าเผยว่า มติของการประชุมใหญ่พรรคสาขาจังหวัดแค้งหว่าได้ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในยุคชีวิตวิถีใหม่            "มติกำหนดให้พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและปลอดภัย จังหวัดแค้งหว่าใช้โอกาสเพื่อแปรความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยเรียกร้องให้นักลงทุนย้ายเงินทุนจากประเทศที่กำลังประสบวิกฤตโควิด -19 มาลงทุนในจังหวัดแค้งหว่า โดยเฉพาะในเมืองญาจางและเวินฟอง"

ส่วนที่จังหวัดกว๋างหงาย ในหลายปีมานี้ รายรับงบประมาณของจังหวัดฯถึงร้อยละ 45 มาจากการผลิตและประกอบธุรกิจของโรงกลั่นน้ำมันยุงก๊วด เมื่อปี 2020 จากการที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการซ่อมแซมโรงงานทำให้รายรับงบประมาณของจังหวัดหายไปกว่า 3 ล้านล้านด่ง นายดั๋งวันมิงห์ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างหงายได้เผยว่า ทางการจังหวัดฯได้หารือมาตรการแก้ไขต่างๆ โดยเน้นถึงโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากโรงกลั่นน้ำมันยุงก๊วดและมุ่งสู่เป้าหมายถึงปี 2025 พัฒนาเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับระดับ 2,200 ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน

ในจังหวัดกว๋างนาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเหตอุทกภัยได้ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจต่างๆในจังหวัดประสบอุปสรรค นาย เลวันหยุง รองเลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดกว๋างนามเผยว่า ทางการจังหวัดฯต้องหามาตรการแก้ไขเพื่อค้ำประกันให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืนและปลอดภัย    "ทางการจังหวัดได้กำหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเน้นปฏิบัติโครงการใหญ่ๆ เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19”

ปรับปรุงเป้าหมายการขยายตัวเพื่อสร้างก้าวกระโดดใหม่ - ảnh 2โรงกลั่นน้ำมันยุงก๊วด (baoquangngai.vn)

นครดานังที่เคยเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้วางหน้าที่หลักและเป็นก้าวกระโดด 3 ข้อโดยปฏิบัติมาตรการแก้ไขต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ฟื้นฟูอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเร็ว ผ่านการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่การสร้างสรรค์ตัวเมืองสตาร์ทอัพ ตัวเมืองอัจฉริยะ สร้างพื้นฐานผลักดันการพัฒนาของหน่วยงานใหม่ๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล นาย เหงียนดิ่งหวิง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางเผยว่า            “วิกฤตโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วน โดยในขณะนี้อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมีความยั่งยืนมากกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ”

ส่วนท้องถิ่นต่างๆในภาคกลางได้ปรับเปลี่ยนมาตรการเพื่อรับมือวิกฤตโควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พัฒนาอย่างยั่งยืน ปลอดภัยและระดมพลังทุกแหล่งเพื่อสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในแนวโน้มโลกาภิวัตน์ที่นับวันกว้างลึกมากขึ้น./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด