อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออก

(VOVworld) –   ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจประสบความยากลำบาก โดยเฉพาะ การผันผวนของตลาดและราคาวัตถุดิบ แต่ใน๘เดือนที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามยังคงได้เปรียบดุลย์การค้ากว่า๕พัน๓ร้อยล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากได้มีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค เปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายรับมาเป็นฝ่ายรุกเพื่อสามารถเลือกตลาดและผลิตภัณฑ์ส่งออกตามแนวทางใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง


(VOVworld) –   ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจประสบความยากลำบาก โดยเฉพาะ การผันผวนของตลาดและราคาวัตถุดิบ แต่ใน๘เดือนที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามยังคงได้เปรียบดุลย์การค้ากว่า๕พัน๓ร้อยล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากได้มีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค เปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายรับมาเป็นฝ่ายรุกเพื่อสามารถเลือกตลาดและผลิตภัณฑ์ส่งออกตามแนวทางใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออก - ảnh 1
บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าหมายเลข๑๐ยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจประสบความยากลำยาก(Photo:Internet)

เช่นเดียวกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เมื่อย่างเข้าปี๒๐๑๒ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามก็ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป  คำสั่งซื้อจากตลาดใหญ่ๆเช่น สหรัฐ ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปหรือEUลดลงเนื่องจากมีสินค้าค้างสต๊อกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ แนวโน้มลดราคาสินค้าเนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลงทำให้การส่งออกประสบความลำบากมากขึ้น  เพื่อให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้และพัฒนามากขึ้น เครือบริษัทสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามได้ดำเนินมาตรการต่างๆโดยให้ความสำคัญต่อการลดต้นทุนและประหยัดในการผลิตซึ่งตั้งแต่ต้นปี สถานประกอบการหลัก๑๔แห่งของเครือบริษัทได้ลงนามสัญญาลดต้นทุนอย่างน้อยร้อยละ๕ประกอบด้วยรายจ่ายของส่วนราชการ รายจ่ายสำหรับวัตถุดิบ พลังงาน และสินค้าค้างสต๊อก คิดเป็นมูลค่าเกือบ๑แสนล้านด่ง  นอกจากนี้ ทางเครือบริษัทยังดำเนินมาตรการสำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน นายLê Tiến Trường รองผู้อำนวยการเครือบริษัทกล่าวว่า “จากกระบวนการแข่งขัน สถานประกอบการที่มีทักษะการผลิต มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสามารถผลิตสินค้าที่มีราคาถูกจะสามารถคงอยู่ได้และก็ช่วยให้เครือบริษัทมีความกระทัดรัดมากขึ้นแต่ยังคงสามารถตอบสนองความต้องการของการส่งออก สำหรับหน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่มีวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ”

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออก - ảnh 2
นายLê Tiến Trường รองผู้อำนวยการเครือบริษัทสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนาม(Photo:Internet)

มาตรการต่างๆดังกล่าวได้ช่วยให้หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งตามข้อมูลที่สมาพันธ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้  ใน๘เดือนที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปบรรลุกว่า๑หมื่น๘ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนมูลค่าการนำเข้าบรรลุ๕พัน๕ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี๒๐๑๑ เป็นอันว่า หน่วยงานนี้ได้เปรียบดุลย์การค้ากว่า๕พัน๓ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ๒๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี๒๐๑๑  ในที่ประชุมของหน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จที่จัดขึ้น ณ กรุงฮานอย เมื่อเร็วๆนี้ ท่านVương Đình Huệ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเวียดนามได้กล่าวว่า“เครือบริษัทสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้ความสนใจต่อธรรมาภิบาลซึ่งบรรดานักวิชาการก็ชื่นชมว่า ทางเครือบริษัทสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจภาคอื่นๆภายในประเทศและกับประเทศในภูมิภาคได้อย่างทัดเทียม”

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออก - ảnh 3
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเวียดนาม Vương Đình Huệ(Photo:Internet)

เพื่อบรรรลุเป้าหมายการส่งออกในช่วงเดือนที่เหลือ ทางหน่วยงานยังต้องเน้นมาตรการสำคัญโดยให้ความสำคัญต่อการลดการพึ่งพาการรับจ้างผลิต เพิ่มอัตราFOBหรือซื้อวัตถุดิบขายผลิตภัณฑ์และ ODMหรือ ออกแบบ ผลิตและส่งออกเอง  ขยายส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐ EUและญี่ปุ่น และเจาะตลาดใหม่ๆ เช่น รัสเซีย แคนาดา สาธารณรัฐเกาหลี และจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเครื่องหมายการค้าเวียดนามในตลาดเหล่านี้  ตามแผนการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะขยายการใช้เทคโนโลยีใหม่ และวัตถุดิบภายในประเทศแทนการนำเข้า ขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ขยายพื้นที่ปลูกฝ้ายให้ได้ถึง๑พัน๕ร้อยเฮกตาร์ พร้อมทั้งวางนโยบายให้สิทธิพิเศษและเงินเดือนที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดแรงงาน            จากมาตรการแบบเบ็ดเสร็จโดยให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใช้แรงงาน หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ในปีนี้คือมูลค่าการส่งออกจะบรรลุ๑หมื่น๘พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๓โดยได้เปรียบดุลย์การค้า๗พันล้านเหรียญสหรัฐ มีส่วนร่วมสร้างความสมดุลย์การค้าของเศรษฐกิจ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด