เศรษฐกิจเวียดนามปี 2020 – ความสำเร็จมาจากความมุ่งมั่นและสติปัญญา

(VOVWORLD) -ตามข้อมูลสถิติของธนาคารโลก ปี 2020 เศรษฐกิจเวียดนามจะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ส่วนตามรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะอยู่ที่ร้อยละ 2.4 เวียดนามเป็น 1 ใน 4 เศรษฐกิจโลกที่มีการขยายตัวของจีดีพีเป็นบวก ถึงแม้การขยายตัวของจีดีพีในปี 2020 ยังไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้แต่ในภาพรวมทั่วโลก เวียดนามยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีการขยายตัวสูงที่สุดในโลกและมีความพยายามรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มแข็ง
เศรษฐกิจเวียดนามปี 2020 – ความสำเร็จมาจากความมุ่งมั่นและสติปัญญา - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก กล่าวปราศรัยในการประชุมครั้งที่ 10 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 (Photo TTXVN)

ปี 2020 การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจ – สังคมแต่เวียดนามยังคงเป็น 1 ใน 2 ประเทศเอเชียที่มีอัตราการขยายตัวเป็นบวก ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยังคงได้รับการค้ำประกัน และไม่ตกอยู่ในวิกฤตเหมือนหลายๆประเทศ ในรายงานต่อการประชุมครั้งที่ 10 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 เกี่ยวกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมปี 2020 และแผนระยะ 5 ปีในระหว่างปี 2016-2020 ร่างแผนการของปี 2021 แนวทางและหน้าที่ในระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2021-2025 นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้กล่าวว่า เหตุผลที่สำคัญคือรัฐบาลเวียดนามได้ตั้งใจสร้างสรรค์รัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ บริสุทธิซื่อสัตย์ ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและรับใช้ประชาชน พร้อมทั้งเป็นฝ่ายรุก มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีการปรับตัวในระดับสูงและมีนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดใหม่และสถานการณ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างทันการณ์ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดผ่านการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยรัฐบาลได้รับมืออย่างทันการณ์และยืนหยัดปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควบคู่กับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ภาวะเงินเฟ้อได้รับการควบคุมในระดับต่ำ คุณภาพการขยายตัวได้เพิ่มขึ้น ความสมดุลของเศรษฐกิจได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ในปี 2020 ถึงแม้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่เวียดนามยังเป็น 1 ในไม่กี่ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในภูมิภาคและโลกเนื่องจากมีพลังภายในประเทศ ใช้โอกาสต่างๆได้อย่างเต็มที่ มีการปรับตัวและความคล่องตัวเป็นอย่างมาก จีดีพีของเวียดนามได้เพิ่มขึ้น 1.4 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2015 และตามรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในปี 2020 เวียดนามอาจกลายเป็นเศรษฐกิจอันดับ 4 ของอาเซียน จีดีพีเฉลี่ยต่อหัวประชากรในปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 2,720 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เวียดนามยังคงธำรงและเสริมสร้างเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพมากขึ้นในสภาวการณ์ที่โลกและภูมิภาคยังมีความผันผวนเป็นอย่างมาก

ถึงแม้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แต่การค้าของเวียดนามยังประสบผลที่น่ายินดี โดยเฉพาะการส่งออกขยายตัวเป็นบวกและความได้เปรียบดุลการค้าในการส่งออกยังอยู่ที่ประมาณ 5 แสน 2 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี 2019 ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าได้บรรลุ 2 แสน 6 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2019 นาย หวูบ๊าฟู้ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์แสดงความคิดเห็นว่า“ในสภาวการณ์ที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวติดลบ อัตราการขยายตัวในการส่งออกของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 1 นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากประชาคมเศรษฐกิจโลก ผลสำเร็จดังกล่าวมีส่วนร่วมยืนยันความมีประสิทธิภาพในการชี้นำและบริหารของทั้งระบบการเมือง รัฐบาลและความพยายามของชมรมสถานประกอบการและประชาชน รวมทั้งส่วนร่วมที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างๆทั่วประเทศ”

เศรษฐกิจเวียดนามปี 2020 – ความสำเร็จมาจากความมุ่งมั่นและสติปัญญา - ảnh 2 นาย หวูบ๊าฟู้ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Photo tapchicongthuong.vn)

ในปี 2020 เวียดนามและประเทศต่างๆได้ลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEP โดยมีการเข้าร่วมของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและ 6 ประเทศเอเชีย – แปซิฟิก เช่น อินเดีย ญี่ปุ่นและจีน ซึ่งได้ช่วยผลักดันการพัฒนาของห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและโลก ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาประเทศอาเซียน รวมไปถึงประเทศเวียดนามและบรรดาประเทศหุ้นส่วน นอกจากนี้ ในปี 2020 เวียดนามได้เริ่มปฏิบัติคำมั่นต่างๆของข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหหรือซีพีทีพีพีและข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปหรืออีวีเอฟทีเอ ซึ่งผลสำเร็จจากการปฏิบัติข้อตกลงเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งการผสมผสานและปฏิรูปของรัฐบาลเวียดนาม นาย หวอชี้แถ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้แสดงความคิดเห็นว่า การเข้าร่วมข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ RCEP และปฏิบัติข้อตกลงซีพีทีพีพีได้สร้างสถานะใหม่ให้แก่ประเทศเวียดนาม ทำให้เวียดนามกลายเป็นจุดหมายของนักลงทุนระหว่างประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลเวียดนามได้ยื่นเสนอต่อสภาแห่งชาติเกี่ยวกับ 12 เป้าหมายหลักในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ถูกระบุในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมปี 2021 โดยจีดีพีจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 จีดีพีเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 3,700 ดอลลาร์สหรัฐ  ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศยังมีทั้งโอกาสและความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะวิกฤตโควิด -19 เวียดนามยังคงยืนหยัดเป้าหมายป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมบนพื้นฐานรักษาความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค การควบคุมภาวะเงินเฟ้อและความสมดุลต่างๆ ซึ่งผลสำเร็จในปี 2020 จะเป็นพื้นฐานให้เวียดนามบรรลุอัตราการขยายตัวสูงกว่าในปี 2021 และปีต่อๆไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด