การปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13คือหน้าที่สำคัญและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13คือหน้าที่สำคัญและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 16 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลเพื่อสรุปการปฏิบัติงานใน 6 เดือนแรกของปี 2021...
ความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและผาสุกเป็นสิ่งที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและผาสุกเป็นสิ่งที่ชัดเจน

(VOVWORLD) - การสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติภายใต้หัวข้อ “นำมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เข้าสู่ชีวิต: หลักการทางทฤษฎีและสถานการณ์ที่เป็นจริงในระยะใหม่” ได้มีขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 16 มิถุนายน ณ...
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อแปรมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เข้าสู่ชีวิต

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อแปรมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เข้าสู่ชีวิต

(VOVWORLD) -“หน้าที่ของหน่วยงานสื่อสารมวลชนในเวลาข้างหน้าคือต้องพยายามมากขึ้นในการประชาสัมพันธ์เพื่อแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ให้เข้าสู่ชีวิต”
ปลูกเร้าจิตใจแห่งความมุ่งมั่นใหม่

ปลูกเร้าจิตใจแห่งความมุ่งมั่นใหม่

(VOVWORLD) -การประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอยถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มีความหมายสำคัญต่อการสร้างความสำนึกในหมู่เจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรค โดยเฉพาะคณะกรรมการพรรคในทุกระดับเพื่อแปรมติของสมัชชาพรรคฯสมัยที่13เข้าสู่ชีวิตอย่างจริงจังและได้ปลูกเร้าจิตใจแห่งความคาดหวังและความมุ่งมั่นใหม่ในการพัฒนาประเทศเวียดนามที่นับวันแข็งแกร่งและรุ่งเรือง
ประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

ประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -ภายหลังประชุมมาเป็นเวลา 2 วัน การประชุมเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ได้เสร็จสิ้นลง โดยมีสมาชิกพรรคกว่า...
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - การประชุมเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษาและเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อบ่ายวันที่ 28 มีนาคม ภายหลังประชุมมาเป็นเวลา 2...
สมาชิกพรรครับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนื้อหามติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

สมาชิกพรรครับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนื้อหามติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - หลังจากเข้าร่วมการประชุมวิจัย ศึกษา ยืนหยัดปฏิบัติและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สมาชิกพรรคหลายคนในนครโฮจิมินห์ได้แสดงความปลื้มปิติยินดีเพราะได้เข้าถึงและรับฟังบรรดาผู้นำเผยแพร่มติอย่างทันการณ์หลังการประชุมสมัชชาเสร็จสิ้นลง
ปิดการประชุมว่าด้วยการศึกษามติของสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่13

ปิดการประชุมว่าด้วยการศึกษามติของสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่13

(VOVWORLD) -ภายหลังการดำเนินการเป็นเวลา 2 วัน การประชุมว่าด้วยการศึกษามติของสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่13ซึ่งจัดขึ้นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้เสร็จสิ้นลงในบ่ายวันที่28 มีนาคม การประชุมได้รับการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม...
การประชุมเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษาและเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

การประชุมเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษาและเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 27 มีนาคม ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษาและเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิอย่างยั่งยืน รักษาบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพ

สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิอย่างยั่งยืน รักษาบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพ

(VOVWORLD) - 1 ใน 5 บทเรียนจากประสบการณ์ 5 ปีของการปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์สมัยที่ 12 คือการยืนหยัดพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย...
สมาชิกพรรคในอำเภอดั๊กซองช่วยเหลือชาวบ้านแก้ไขปัญหาความยากจน

สมาชิกพรรคในอำเภอดั๊กซองช่วยเหลือชาวบ้านแก้ไขปัญหาความยากจน

(VOVWORLD) - ในปี 2020 ในการปฏิบัติมติ 05 ของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับ “การเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ สร้างสรรค์องค์กรพรรคและระบบการเมืองที่บริสุทธิ์และเข้มแข็งตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ พรรคสาขาอำเภอดั๊กซอง จังหวัดดั๊กนงได้ปฏิบัติรูปแบบ5+1...
การประชุมเกี่ยวกับการวิจัยและศึกษามติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 จะมีขึ้นในปลายเดือนมีนาคม

การประชุมเกี่ยวกับการวิจัยและศึกษามติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 จะมีขึ้นในปลายเดือนมีนาคม

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม คณะเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะจัดการประชุมเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษาและเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
ปลุกเร้าความมุ่งมั่นของสถานประกอบการเวียดนามในยุคใหม่

ปลุกเร้าความมุ่งมั่นของสถานประกอบการเวียดนามในยุคใหม่

(VOVWORLD) - การสัมมนา “สร้างสรรค์องค์กรพรรคและพัฒนาสมาชิกพรรคในสถานประกอบการ: ปัญหาทางทฤษฎีและสถานการณ์ที่เป็นจริง” ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ณ...
ฮานอยจะผลักดันแผนปฏิบัติงาน 10 โครงการเพื่อแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เป็นรูปธรรม

ฮานอยจะผลักดันแผนปฏิบัติงาน 10 โครงการเพื่อแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เป็นรูปธรรม

(VOVWORLD) -คณะกรรมการพรรคสาขากรุงฮานอยสมัยที่ 17 ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญ โดยเฉพาะการพิจารณาและอนุมัติ 10 โครงการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่หลักและมาตรการหลักในช่วงปี 2021 -2025 ที่ถูกระบุในมติการประชุมใหญ่พรรคสาขากรุงฮานอยครั้งที่ 17บนเจตนารมณ์ของมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่...
ระดมพลังของวัยเยาว์ในการพัฒนาประเทศ

ระดมพลังของวัยเยาว์ในการพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - หนึ่งในเนื้อหาของมติของสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13คือการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มที่ มนุษย์เป็นศูนย์กลาง เป็นปัจจัยหลัก เป็นแหล่งพลังสำคัญและเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อนำประเทศเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ กองกำลังเยาวชนต้องส่งเสริมจิตใจแห่งความสามัคคี ความสามารถในการศึกษาและการคิดค้นด้วยตนเอง
สมาชิกพรรคเป็นผู้เดินหน้าในการแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคเข้าสู่ชีวิต

สมาชิกพรรคเป็นผู้เดินหน้าในการแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคเข้าสู่ชีวิต

(VOVWORLD) -ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่ตำบลลุกคู อำเภอห่ากว๋าง จังหวัดกาวบั่งได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสมาชิกพรรคในตำบลได้ถ่ายทอดความรู้ในการปลูกธัญญาพืชพันธุ์ใหม่ๆและพืชเฉพาะถิ่น เช่น ขิง ขมิ้น ถั่วลิสงขาว และประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทันกับประเทศพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทันกับประเทศพัฒนา

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ พรรคและรัฐเวียดนามได้มีแนวทางและนโยบายที่มีประสิทธิภาพ เช่นในด้านการศึกษาและฝึกอบรมได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกจากระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ส่งเสริมศักยภาพของตนและมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทันกับประเทศพัฒนา
ศึกษา ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

ศึกษา ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ ในนามของกรมการเมือง ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานประเทศได้ลงนามอนุมัติคำสั่งเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษา ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13