ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 22 สิงหาคม

(VOVWORLD) - ในสัปดาห์นี้ ทางผู้จัดทำรายการจะส่งแบบสำรวจประสิทธิภาพข้อมูลของสถานีวิทยุเวียดนามถึงผู้ฟังทุกท่านผ่านอีเมล์ คำตอบของคุณผู้ฟังจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้เราพัฒนาเนื้อหารายการวิทยุ...
ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 22 สิงหาคม - ảnh 1

 ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 22 สิงหาคม เราขอเริ่มรายการตอบจดหมายคุณผู้ฟังด้วยอีเมล์ของคุณ Shivendu Paul ที่เขียนว่า “สวัสดีคำทักทายจากอินเดีย ฉันเป็นผู้ฟัง Voice of Vietnam, Thai Service ฉันฟังรายการของคุณจาก Murshidabad รัฐเบงกอลตะวันตกอินเดีย

วันที่ 8,9,11 สิงหาคม 2020 ฉันได้รับการต้อนรับระดับปานกลางจาก UTC 1230-1300, 7285 Khz ใน Web SDR SINPO เท่ากับ 43333 ความแรงของสัญญาณดีสัญญาณรบกวนเล็กน้อยและการรับสัญญาณโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง งานอดิเรกของฉันคือการฟังวิทยุและการสะสมแสตมป์เหรียญบัตร QSL ดูการ์ดตารางโปรแกรมสติ๊กเกอร์ชุดปฏิทินแผนที่ปากกาหมวกเสื้อยืด(XL) วิทยุและของที่ระลึกของสถานีวิทยุ รายการเหล่านี้ยังจัดแสดงรายการต่าง ๆ (วันวิทยุโลก ฯลฯ ) และนิทรรศการ DX ถ้าเป็นไปได้โปรดส่งรายการเหล่านี้ ฉันต้องการทราบเกี่ยวกับระบบการศึกษาของเวียดนามและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันยอดนิยมของเวียดนามและการศึกษาออนไลน์ในเวียดนามเป็นอย่างไร สุขสันต์วันครบรอบ 53 ปีของอาเซียน กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาอาเซียนได้ส่งเสริม“เอกภาพในความหลากหลาย” และกลายเป็นต้นแบบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จ เวียดนามซึ่งเข้าร่วมอาเซียนในปี 2538 และเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 มีส่วนร่วมในความสำเร็จนี้… นับตั้งแต่เข้าร่วมอาเซียนเมื่อ 25 ปีที่แล้วเวียดนามได้บูรณาการอย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมอย่างรวดเร็วในการพัฒนาและความสำเร็จของกลุ่ม เวียดนามได้ส่งเสริมการรับกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์เข้าสู่อาเซียนอย่างมากโดยตระหนักถึงแนวคิดของอาเซียน 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของอาเซียนและการตัดสินใจ เช่น วิสัยทัศน์ 2020 และแผนการดำเนินการตามวิสัยทัศน์กฎบัตรอาเซียนและแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงของอาเซียน 2025”

ทางผู้จัดทำรายการรู้สึกปลื้มปิติยินดีมากที่ได้รับอีเมล์จากคุณ Shivendu Paul ผู้ฟังจากอินเดียซึ่งถึงแม้เป็นชาวอินเดียแต่ก็สามารถฟังและเขียนภาษาไทยได้เก่งมาก ไม่ทราบว่า คุณ Shivendu Paul เรียนภาษาไทยอย่างไร ช่วยแนะนำให้ผู้จัดทำรายการและผู้ฟังท่านอื่นๆทราบหน่อยได้ไหม คุณ Shivendu Paul ก็เป็นผู้ฟังชาวต่างชาติเพียงคนเดียวนอกจากผู้ฟังชาวไทยที่ส่งบทความเข้าร่วมการประกวดคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนามปี 2020 เป็นภาษาไทย ส่วนเรื่องการขอบัตรรับรองการฟังรายการวิทยุหรือ QSL และของที่ระลึกจากผู้จัดทำรายการ เราได้ส่ง QSL และของที่ระลึกให้แก่คุณ Shivendu Paul แล้ว แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจทำให้การขนส่งทางไปรษณีย์ช้ากว่าปรกติ และทางผู้จัดทำรายการก็หวังว่า คุณ Shivendu Paul จะเป็นกำลังใจและสนับสนุนรายการภาษาไทยต่อไป

ในสัปดาห์นี้ ทางผู้จัดทำรายการจะส่งแบบสำรวจประสิทธิภาพข้อมูลของสถานีวิทยุเวียดนามถึงผู้ฟังทุกท่านผ่านอีเมล์ คำตอบของคุณผู้ฟังจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้เราพัฒนาเนื้อหารายการวิทยุ โดยข้อมูลที่ส่งมาให้เราจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกใช้เพื่อการพัฒนาเนื้อหาของรายการเท่านั้น ซึ่งเราก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านช่วยตอบแบบสำรวจความคิดเห็นนี้ด้วย และทางผู้จัดทำรายการก็มีของที่ระลึกมอบให้แก่คุณผู้ฟังที่ช่วยตอบแบบสำรวจความคิดเห็นนี้ด้วย

สำหรับเรื่องระบบการศึกษาของเวียดนามและการเรียนออนไลน์ที่คุณ Shivendu Paul ถามมานั้น ระบบการศึกษาเวียดนามแบ่งเป็นระดับต่างๆ ประกอบด้วยระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา การศึกษาระดับเฉพาะทาง การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป

สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในเวียดนาม หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 สถานศึกษาต่าง ๆ ก็ได้ทำการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถต่างๆ เช่น การเรียนด้วยตนเอง การใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถด้านเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาต่างๆและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น 4 ใน 10 ความสามารถหลักที่โครงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหม่ตั้งเป้าหมายไว้ในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา

ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 22 สิงหาคม - ảnh 2ชนเผ่าเกอฮอ 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากอ่านบทความ “ดอกกาหลง สัญลักษณ์ของป่าเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือ” คุณ พิเชษฐ์ ทองพุ่ม ได้เขียนว่า ดอกกาหลงสวยมาก ส่วนหลังจากอ่านบทความ “ลิ้มลองชาดอกบัว สัมผัสมนต์เสน่ห์และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมพันปีของกรุงฮานอย” คุณ เก๋ ชลินันท์ ได้แสดงความสนในถึงบทความนี้

นอกจากนั้น ทางผู้จัดทำรายการยังได้รับอีเมล์จากคุณชินพัฒน์ ไทพาณิชย์ โดยแนะนำบทความเกี่ยวกับ “เกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม” ซึ่งบทความนี้ทำให้ทราบว่า คุณ ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์ มีความรู้เกี่ยวกับ 54 ชนเผ่าเวียดนาม โดยเฉพาะชนเผ่าเกอฮอในเมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่งในเขตเตยเงวียน ซึ่งทางผู้จัดทำรายการได้โพสต์บทความดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของเราด้วย คุณผู้ฟังที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านได้

ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 22 สิงหาคม - ảnh 3เด็กๆในเมืองซาปา 

เราขอย้ำอีกครั้งว่าทางคณะกรรมการจัดการประกวด “คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนาม 2020” ได้ขยายระยะเวลารับบทความส่งเข้าร่วมการประกวดจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณผู้ฟังได้จัดทำบทความอย่างละเอียดและสามารถส่งบทความได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่โรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด ซึ่งถึงวันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณบ 1 สัปดาห์ก็จะหมดเขตการรับบทความ จนถึงขณะนี้ เราได้รับบทความจากผู้ฟัง 4 ท่าน ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็ขอให้รีบส่งบทความเข้าร่วมการประกวดผ่านทางอีเมล์หรือไปรษณีย์ได้ เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับบทความเพิ่มเติมจากคุณผู้ฟังท่านอื่นๆ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด