ประมวลจดหมายของคุณผู้ฟังในปี 2020

(VOVWORLD) - ในปี 2020 รายการภาคภาษาไทยของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้รับอีเมล จดหมาย คอมเมนต์และความคิดเห็นทั้งหมด 510 ฉบับจากผู้ฟังผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจของรายการ 
ประมวลจดหมายของคุณผู้ฟังในปี 2020 - ảnh 1

 

จดหมาย คอมเมนต์และความคิดเห็นจากผู้ฟังในปี 2020 ลดลงร้อยละ 40.6 เมื่อเทียบกับปี 2019 ที่ได้รับ 860 ฉบับจากคุณผู้ฟังในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซียและอินเดีย  ยอด view เข้าชมเว็บไซต์ของรายการภาคภาษาไทยในปี 2020 อยู่ที่ 663,516 view ลดลงร้อยละ 20.25 เมื่อเทียบกับปี 2019 ที่มียอด view 831,965 view จำนวนผู้ฟังที่ใช้งาน Fanpage ของเราคิดเป็นเกือบร้อยละ 80 ของจำนวนจดหมายและอีเมลที่ส่งมายังผู้จัดทำรายการ 

ในปี 2020  ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้จัดการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านข้อมูลของสถานีวิทยุเวียดนาม โดยรายการภาคภาษาไทยได้รับการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังหลายคน  เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง, คุณ พิเชษฐ์ ทองพุ่ม, คุณ ณิชกุล ศรีเมือง, คุณ Shivendu Paul, คุณ Udom, คุณ Piam, และคุณ Panomwan ซึ่งทุกท่านต่างแสดงความสนใจถึงรายการวัฒนธรรม สังคม รองลงมาคือข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ดนตรีและการเมือง โดยให้เหตุผลที่แตกต่างกัน อย่างเช่นในเรื่องวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ คุณผู้ฟังก็ได้แสดงความเห็นว่า

-เวียดนามมีเกียรติประวัติการต่อสู้เพื่อเอกราช การพัฒนาประเทศและมีชนเผ่ามากถึง 54 ชนเผ่า ซึ่งน่าศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก

-ทางวีโอวีได้นำเสนอเนื้อหาเหล่านี้ผ่านรายการต่างๆได้อย่างน่าสนใจและมีมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งผู้ฟังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อศึกษาเพิ่มเติมหรือทำการวิเคราะห์ได้

- ส่วนสำหรับรายการบทวิเคราะห์ คุณผู้ฟังได้แสดงความเห็นว่า ทางวีโอวีได้นำเสนอและวิเคราะห์เหตุการณ์เด่นทั้งของเวียดนามและโลกที่เป็นประเด็นร้อนและน่าจับตามองได้อย่างน่าสนใจ

โดยเฉพาะ คุณ ปิติภัทร จันทะมาตย์ เผยว่า คุณยาย อายุ 86 ปีเป็นแฟนพันธุ์แท้ของวีโอวี 5 คุณยาย มักจะฟังรายการภาคภาษาไทยและภาษาเวียดนามของวีโอวี 5 นอกจากนี้ คุณปิติภัทร จันทะมาตย์ ยังส่งภาพถ่ายคุณยายมาให้เราด้วย ทางผู้จัดทำรายการรู้สึกมีความสุขและดีใจมากที่คุณผู้ฟังสนใจและกำลังใจเรา ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้เราพยายามพัฒนารายการเพื่อคุณผู้ฟังต่อไป

ประมวลจดหมายของคุณผู้ฟังในปี 2020 - ảnh 2บทความของอาจารย์ เกษม ทังทอง ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนามปี 2020 

นอกจากแฟนพันธุ์แท้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางผู้จัดทำรายการอยู่เรื่อยๆ เช่น อาจารย์ เกษม ทังทองและคุณ  พิเชษฐ์ ทองพุ่ม ทางผู้จัดทำรายการยังได้รับจดหมายและอีเมล์จากคุณผู้ฟังหน้าใหม่ เช่น คุณ รัชพล พลอยเทศ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนามปี 2020 สำหรับการประกวดคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนามปี 2020 รายการภาคภาษาไทยได้รับบทความที่ส่งเข้าร่วมการประกวดจากคุณผู้ฟัง 6 คนจากไทยและอินเดีย โดยคุณผู้ฟังมีอายุตั้งแต่ 18-65 ปี เป็นนักศึกษา พนักงานและเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในจำนวน 6 บทความที่ส่งเข้าร่วมการประกวด มี 4 บทความที่ส่งมาในแบบ file word และ pdf และ 2 บทความที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานตัวแทนของรายการภาคภาษาไทยในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

ปี 2020 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ถึงกระนั้น รายการภาคภาษาไทยก็ยังคงได้รับความสนใจและการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากคุณผู้ฟังหลายคน โดยให้กำลังใจและมีความประสงค์ว่า เวียดนามจะผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ประสบความสำเร็จและพัฒนาต่อไป ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่างๆในเวียดนาม รวมทั้งชมรมชาวไทยในประเทศเวียดนามได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนเวียดนาม ทางผู้จัดทำรายการภาคภาษาไทยได้รายงานข่าว ประมวลภาพและบทความต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจและการสนับสนุนที่ล้ำค่าของชมรมชาวไทยให้แก่ประชาชนเวียดนาม หลังจากอ่านข่าว “สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย ทีมประเทศไทยและภาคเอกชนมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในแขวง ฟุกซ้า เขตบาดิ่งห์ กรุงฮานอย” คุุณ Greg Voss ได้คอมเมนต์ว่า "นี่คือความพยายามที่ดีงามของท่านทูต ธานี แสงรัตน์ รัฐบาลไทยสำหรับผู้ด้อยโอกาสในเวียดนาม มีหลายคนต้องการความช่วยเหลือและประชาชนในประเทศต่างๆควรเข้าร่วมกิจกรรมกุศลที่มีความหมายนี้ บทความนี้ได้กล่าวถึงการกระทำที่ดีงาม มุ่งสู่สิ่งที่ดีงามและความยุติธรรมในโลก ขอบคุณมากครับ"  

ส่วนคุณ Shivendul Paul จากอินเดีย เขียนว่า "สถานีวิทยุเวียดนามไม่เพียงแต่เป็นสถานีวิทยุเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าต่างของเวียดนามในทุกภาคส่วน เว็บไซต์ สื่อดิจิทัล แพลตฟอร์มสิ่งพิมพ์และโซเชียลมีเดีย ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานีวิทยุหลายแห่งได้ลดโปรแกรมหรือหยุดออกอากาศรายการภาษาต่างประเทศ แต่เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จของโลกที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 และในขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานอาเซียนในฐานะประธาน VOV ออกอากาศรายการบริการในประเทศและโปรแกรมภาษาต่างประเทศทั้งหมดใน 13 ภาษา ในครั้งนี้ VOV ได้จัดให้มีการประกวดสำหรับผู้ฟังทั่วโลก“ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนาม” และทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ฟังเพื่อปรับปรุงรายการวิทยุให้ดีขึ้น ฉันรู้สึกดีมากต่อสถานีวิทยุวีโอวี"

ประมวลจดหมายของคุณผู้ฟังในปี 2020 - ảnh 3คุณ อภิชิต มิ่งวงศ์ธรรมได้ฟังรายการของสถานีวิทยุเวียดนามตั้งแต่เด็ก 

ทางผู้จัดทำรายการรู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณน้ำใจของคุณผู้ฟังที่มีต่อผู้จัดทำรายการ การให้กำลังใจของคุณผู้ฟังจะเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้เราพยายามมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ฟัง ถึงแม้โรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อชีวิตในทุกด้าน แต่คุณผู้ฟังยังคงสนับสนุน ติดตามข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่วีโอวี 5 รวมทั้งรายการภาคภาษาไทยเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อขอบคุณการสนับสนุนจากคุณผู้ฟังในปี 2020 ทางผู้จัดทำรายการก็มีของขวัญมอบให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งบทความเข้าร่วมการประกวดคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนามปี 2020 และหวังว่า ในปี 2021 เราจะได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจากคุณผู้ฟังต่อไป...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด