รายการตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 22 กรกฎาคม

(VOVWORLD) - ที่เวียดนาม เมื่อปี 2021 ทางรัฐบาลได้ประกาศใช้มติที่ 20 เกี่ยวกับนโยบายสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น เงินบำนาญ รวมถึงเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2021 

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้รับอีเมล์และคอมเมนต์จากผู้ฟังรวม 382 ฉบับจาก 35ประเทศและดินแดน โดยรายการภาคภาษาไทยได้รับอีเมล์และคอมเมนต์ 12 ฉบับ

รายการตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 22 กรกฎาคม - ảnh 1รัฐบาลได้ประกาศใช้มติที่ 20 ปี 2021 เกี่ยวกับนโยบายสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ในอีเมล์ที่ส่งถึงรายการของเรา อาจารย์เกษม ทั่งทอง แฟนพันธุ์แท้ของรายการได้เขียนว่า “สวัสดีครับผู้จัดทำรายการภาคภาษาไทยทุกท่าน ขอบคุณครับสำหรับการตอบคำถามเกี่ยวกับการแบ่งฤดูและงานเทศกาลของเวียดนาม วันก่อนได้รับหนังสือจากเทศบาลให้สำรวจจำนวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไปที่ยังมีชีวิตอยู่และอาศัยตามบ้านเลขที่นั้นๆ ให้ไปแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพรายเดือนที่สำนักงานเทศบาลท้องถิ่น หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้าน ภายในเดือนสิงหาคม ถ้าเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ไป 1ปี สำหรับเบี้ยยังชีพนั้นทางรัฐบาลจ่ายเป็นรายเดือนให้ผู้ที่มีอายุ 60ปีขึ้นไปทุกคน ยกเว้นผู้ที่รับเงินเดือนประจำจากรัฐบาล เช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการเกษียณอายุ การจ่ายเงินเป็นแบบขั้นบันได 60 ปี รับ 600บาท 70ปี รับ 700บาท 80ปีรับ 800 บาท 90ปีขึ้นไป รับ 1,000 บาท จนกว่าจะเสียชีวิต ดังนั้นจึงมีการสำรวจทุกปีว่าผู้รับเบี้ยยังชีพคนนั้นยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นนั้นๆไปบริหารจัดการต่อไป ในการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา มีบางพรรคการเมืองหาเสียงว่าจะเพิ่มเบี้ยยังชีพ จาก 600บาทเป็น 3,000บาท แต่พรรคนั้นได้รับเลือกสส.ไม่ถึง 10คน เลยยังคงใช้อัตราเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่เวียดนามมีการจัดเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุอย่างไรบ้างครับ”

สำหรับที่เวียดนาม เมื่อปี 2021 ทางรัฐบาลได้ประกาศใช้มติที่ 20 เกี่ยวกับนโยบายสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น เงินบำนาญ รวมถึงเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2021 โดยผู้ที่มีอายุ 75 - 80  ปี มีฐานะยากจนหรือใกล้เกณฑ์ยากจน ในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาที่ยากจนพิเศษและผู้ที่มีอายุ 80 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 360,000ด่ง หรือประมาณ 522 บาท ผู้ที่มีอายุ 60 - 80 ปี ที่มีฐานะยากจน ไร้ที่พึ่ง หรือ อยู่กับญาติซึ่งญาติได้รับเงินสงเคราะห์ด้วย ก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 540,000ด่ง หรือประมาณ 783  บาท ส่วนสำหรับผู้ที่มีอายุ 80 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีฐานะยากจน ไร้ที่พึ่ง หรือ อยู่กับญาติซึ่งญาติได้รับเงินสงเคราะห์ด้วย จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 720,000ด่ง หรือประมาณ 1,044   บาท ส่วนผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ไร้ที่พึ่ง เข้าเกณฑ์เพื่อขอย้ายไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐแต่มีผู้อุปการะ จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,080,000ด่ง หรือประมาณ 1,566   บาท ส่วนที่นครโฮจิมินห์ ในปี 2023 ได้มีการเลือกตำบล หรือ แขวงอย่างน้อย 1 แห่งของทุกอำเภอและเขตเพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31สิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดประสบการณ์และเตรียมให้แก่การปฏิบัติแผนการนี้ในวงกว้างในปี 2024

รายการตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 22 กรกฎาคม - ảnh 2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนาม (VNA)

คุณ Mario Muñoz Mendoza จากประเทศโบลิเวียได้ให้ข้อสังเกตว่า “หนึ่งในผลงานที่น่าประทับใจของเวียดนามคือเวียดนามเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่ปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่สตรีและเด็กหญิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอัตราแรงงานหญิงอยู่ที่ร้อยละ 48.3 อัตราสถานประกอบการที่มีผู้บริหารหญิงอยู่ที่ร้อยละ 26.5 และอัตราผู้แทนสภาแห่งชาติสตรีสมัยที่ 15 บรรลุร้อยละ 30.26 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามนุษย์ที่ยืดมั่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในเวียดนาม”

คุณ Imai Yasushi จากประเทศญี่ปุ่นได้คอมเมนต์ว่า “ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามสามารถทำผลงานได้ดีมากด้วยการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงปี 2023 รอบสุดท้ายและหวังว่า จะได้ฟังข่าวเกี่ยวกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามมากขึ้น” ครับ เราจะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามและการแข่งขันต่างๆบนเว็บไซต์ vovworld.vn ขอเชิญท่านติดตามและให้กำลังใจบรรดานักเตะหญิงเวียดนามนะครับ นอกจากนี้  ยังมีอีกข่าวดีของนักกรีฑาหญิงเวียดนามคือในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชีย ปี2023 ครั้งที่ 25 ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 12- 16 กรกฎาคม ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย คณะนักกีฬาเวียดนามคว้าได้ 1 เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตรหญิง ด้วยเวลา 3 นาที 32 วินาที 36 ซึ่งนี่เป็นครั้งที่2 ที่เวียดนามคว้าเหรียญทองนี้หลังจากที่เคยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชีย ปี 2017

รายการตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 22 กรกฎาคม - ảnh 3ชั้นเรียนภาษาเวียดนาม ที่ วัดเฝิตติ๊ก  (VNA)

คุณผู้ฟังเจ้าของอีเมล aphatsala889@email.com ได้คอมเมนท์ “บทที่ 75: การใช้คำ “จอ” หรือ “ให้””ในคอลัมน์ภาษาเวียดนามวันละนิดว่า “ดีมากเลยค่ะหนูเป็นคนลาวที่กำลังเรียนที่เวียดนาม แล้วมาเจอเว็ปvovworldนี้ขอบคุณ vovworld มากเลยนะคะ” ส่วนคุณ Tina จากกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาวได้ให้ความสนใจต่อการเปิดชั้นเรียนภาษาเวียดนามให้แก่ชมรมชาวเวียดนามในประเทศลาวที่วัดเฝิตติ๊กและถามว่า “ชาวลาวสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนนี้ได้หรือไม่” สถานทูตเวียดนามได้ร่วมกับสมาคมชาวเวียดนามและประเทศลาวและวัดเฝิตติ๊กในการเปิดชั้นเรียนดังกล่าวเพื่อสอนภาษาเวียดนามให้แก่ชมรมชาวเวียดนามรุ่นที่ 2 และ 3 ในประเทศลาวเพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ ซึ่งคุณ Tina สามารถไปเรียนและอ่านหนังสือต่างๆในตู้หนังสือภาษาเวียดนามที่วัดเฝิตติ๊กเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เกียรติประวัติ วัฒนธรรม ประเทศ คนเวียดนามและมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสัมพันธไมตรีที่ยิ่งใหญ่ ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับลาวได้ค่ะ...

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด