การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) - ศิลปะการฟ้อน Xoe ไทเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตทางจิตใจของชนเผ่าไทในเวียดนาม

การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 1
สำหรับชุมชนชาติพันธุ์ไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ การฟ้อน Xoe ไท ถือเป็นอาหารทางจิตใจที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของพวกเขา เป็นกิจกรรมบันเทิงหลังจากทำงานหนัก อีกทั้งโอกาสในการเชื่อมโยงผู้คนทุกวัยให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 2
ศิลปะการฟ้อน Xoe ไท เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตทางจิตใจของชุมชนเผ่าไทในประเทศเวียดนาม
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 3
 
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 4
จากการมีคุณค่าวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งของศิลปะการฟ้อน Xoe ไท กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้จังหวัดเอียนบ๊ายเป็นแกนนำในการประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดต่างๆ เช่น เซินลา ลายโจว์และเดียนเบียนเพื่อจัดทำเอกสารแห่งชาติเกี่ยวกับศิลปะการฟ้อน Xoe ไทเพื่อยื่นเสนอให้องค์การ  UNESCO รับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 5
ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2020 จังหวัดเอียนบ๊ายได้ประสานงานกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะแห่งชาติเวียดนามและจังหวัด เซินลา ลายโจว์และเดียนเบียนเพื่อสำรวจ จัดทำและปรับปรุงเอกสารศิลปะการฟ้อน Xoe ไทให้มีความสมบูรณ์  เมื่อเดือนตุลาคม 2019 ได้ประสบความสำเร็จในการจัดการสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับศิลปะการฟ้อน Xoe ไทในจังหวัดเอียนบ๊าย
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 6

การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 7
ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO ครั้งที่ 16 ปี 2003 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม มรดกศิลปะการฟ้อน Xoe ไทของเวียดนามได้รับการรับรองเป็น มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 8
 
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 9
 
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 10
ตามรายงานของ UNESCO "การฟ้อน Xoe  ไทสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกของชนเผ่าไทซึ่งมักจัดการฟ้อนในช่วงตรุษเต๊ต เทศกาลและวันงานสำคัญๆ คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มชาติพันธุ์ก็สามารถเข้าร่วมการฟ้อน xoe ไท ได้ "
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 11
ท่ารำ “khắm khen”  หรือจับมือ เป็นท่ารำพื้นฐานในการฟ้อน xoe ของชนเผ่าไท  ผู้เข้าร่วมการฟ้อนจะจับมือกันและเต้นรำรอบกองไฟ นี่เป็นท่ารำขั้นพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นงานเต้นรำพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 12
ศิลปะการฟ้อน Xoe มีต้นกำเนิดจากกระบวนการทำงานของชนเผ่าไทและค่อยๆ กลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเขาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 13
 
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 14
การฟ้อน Xoe ไท มักจะจัดในงานพิธีสำคัญต่างๆเช่น งานแต่งงาน เทศกาลพื้นบ้านและกิจกรรมของชุมชน ในภาพ: การฟ้อน Xoe เก็บดอกไม้ สวดมนต์ขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่อิ่มหนำผาสุก
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 15
นอกจากนี้ การฟ้อน Xoe ไทยังได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในครอบครัว คณะศิลปะและโรงเรียน การฟ้อน Xoe ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและเป็นนิมิตหมายทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือเวียดนาม
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 16
ตามรายงานของกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว การฟ้อน Xoe ไทได้รับการรับรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ซึ่งยืนยันถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของชนเผ่าต่างๆในเวียดนามและความผูกพันในชุมชน
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 17
การเต้นรำ "ผ้าพันคอ" (Tung Khăn) เป็นการเต้นรำที่กำเนิดพร้อมกับการพัฒนาของอาชีพทำทอผ้าฝ้าย แสดงให้เห็นถึงความสุขของผู้คนต่อผลงานในการทำงานของพวกเขา อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงฝีมือของสาวชนเผ่าไทผ่านลวดลายอันละเอียดอ่อนที่ปักบนผ้าพันคอของตนเอง
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 18
 
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 19
การฟ้อนXoe ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทุกเพศทุกวัย เด็กๆเรียนรู้จากปู่ย่าตายายและพ่อแม่ นอกจากนี้การฟ้อน xoe ยังได้รับการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนด้านศิลปะอีกด้วย
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 20
การเต้นรำ Xoe เชิญดื่มเหล้าแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมในการสื่อสารและการปฏิบัติของชนเผ่าไท  ตามแนวคิดของชนเผ่าไท ใครมาเยี่ยมบ้านก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและจริงใจ
การฟ้อน Xoe ไท และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ - ảnh 21
การที่องค์การ UNESCO รับรองการฟ้อน Xoe ไทเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติได้ยืนยันถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่หลากหลายของชนเผ่าต่างๆในเวียดนาม ความสามัคคีของชุมชน ให้ความสำคัญต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการสนทนาระหว่างบุคคล ชุมชนและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเพื่อความอดทน ความรัก และความเมตตาตรงตามเป้าหมายของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO ปี2003.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด