จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ

(VOVWORLD) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 72 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติและโอกาส 40 ปีการต่อสู้เพื่อปกป้องชายแดนภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม ณ วัดจุ๊กเลิม อำเภอฝุกหว่า จังหวัดกาวบั่ง พุทธสมาคมส่วนกลางเวียดนามและพุทธสมาคมจังหวัดกาวบั่งได้จัดพิธีสวดมนต์ให้แก่วีรชน ทหารพลีชีพเพื่อชาติ ประชาชนที่เสียชีวิตในการต่อสู้ในประวัติศาสตร์เพื่อสันติภาพ เอกภาพ เสรีภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนและขอให้ประเทศสงบสุข

ในโอกาสนี้ ที่สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติในอำเภอฝุกหวาและวัดจุ๊กเลิม ต่าหลุ่ง พระมหาเถระ ทิก ยา กวาง รองประธานสภาบริหารพุทธสมาคมส่วนกลางเวียดนามพร้อมพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนได้จัดพิธีปล่อยโคมไฟ จุดเทียนเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุญของวีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ ประชาชนที่เสียชีวิติและขอให้ประเทศสงบสุข ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี

จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 1
โคมไฟทุกอันถือเป็นการแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อวีรชน ทหารพลีชีพเพื่อชาติที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อเอกราชและเสรีภาพของประเทศ
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 2
พุทธศาสนิกชนในอำเภอฝุกหวาและจังหวัดกวาบั่งได้เข้าร่วมพิธีปล่อยโคมไฟ จุดเทียนเพื่อแสดงควมสำนึกในบุญคุณต่อวีรชน ทหารพลีชีพเพื่อชาติ ประชาชนที่เสียชีวิต และขอให้ประเทศสงบสุข ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 3
โอกาสให้เยาวชนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญของประเทศ
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 4
พิธีปล่อยโคมไฟและจุดเทียน ณ วัดฟุกเลิม  ต่าหลุ่งเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อวีรชน ทหารพลีชีพเพื่อชาติและประชาชนที่เสียชีวิต และขอให้ประเทศสงบสุข ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 5
จุดเทียนเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อวีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติที่ได้เสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้เพื่อปกป้องชายแดนภาคเหนือเมื่อ 40 ปีก่อน
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 6
พิธีปล่อยโคมไฟและจุดเทียนคือโอกาสให้ประชาชนจังหวัดกาวบั่งและทั่วประเทศแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อวีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 7
พระมหาเถระ ทิกยากวาง รองประธานสภาบริหารพุทธสมาคมส่วนกลางเวียดนามพร้อมมหาเถระและพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ให้แก่วิญญาณของวีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 8
พระมหาเถระ ทิกยากวาง จุดธูปที่สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติ อำเภอฝุกหวา ที่เสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาชายแดนในภาคเหนือ รวมทั้งหลุมฝังศพของทหารพลีพชีพเพื่อชาตินิรนาม
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 9
พิธีปล่อยลูกโป่งเพื่อขอให้โลกมีสันติภาพ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 10
ตัวแทนของพุทธสมาคมส่วนกลางเวียดนามมอบของขวัญ ให้กำลังใจให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ทหารทุพพลภาพที่มีฐานะยากจนในอำเภอฝุกหวา
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 11
โคมไฟขอให้ประเทศสงบสุข ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด