Media /

เทศกาล Aza Koonh ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมระดับชาติ

(VOVWORLD) - เทศกาล Aza Koonh สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าปาโกและต่าโอยในจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์และปฏิบัติสืบทอดกันมาในชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้