เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก

(VOVWORLD) - เขตสงวนชีวมณฑลสองแห่งของเวียดนามคือ เขตสงวนชีวมณฑล “นุ้ยชั้ว” (Núi Chúa) ในจังหวัดนิงห์ถวนและเขตที่ราบสูง “กอนห่าหนึ่ง” (Kon Hà Nừng) ในจังหวัดยาลายได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก

ในการประชุมคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑลครั้งที่ 33 หรือ CIC-MAB เมื่อวันที่ 15 กันยายน ณ ประเทศไนจีเรีย เขตสงวนชีวมณฑลสองแห่งของเวียดนามคือ เขตสงวนชีวมณฑล “นุ้ยชั้ว” (Núi Chúa) ในจังหวัดนิงห์ถวนและเขตที่ราบสูง “กอนห่าหนึ่ง” (Kon Hà Nừng) ในจังหวัดยาลายได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก ในระยะปี 2000-2020 เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑล 11 แห่งที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซีย

เขตสงวนชีวมณฑล “นุ้ยชั้ว” (Núi Chúa) มีอุทยานแห่งชาตินุ้ยชั้ว รวมพื้นที่กว่า 106,000 เฮกตาร์ มีระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญระดับโลก200 แห่งที่ต้องได้รับการอนุรักษ์

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 1ระบบนิเวศป่าไม้ในเขตสงวนชีวมณฑล “นุ้ยชั้ว” (VNA)

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 2

การปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตสงวนชีวมณฑล “นุ้ยชั้ว” (VNA)

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 3แนวปะการังซาวหว่า (Sao Hỏa) ที่มีอายุหลายล้านปี (VNA)

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 4ปะการังใต้ทะเลในเขตสงวนชีวมณฑล “นุ้ยชั้ว” (VNA)
เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 5(VNA)
เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 6ความงามทางธรรมชาติของถ้ำร้าย (VNA)
เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 7การปล่อยเต่าทะเลที่ประกอบด้วยเต่าเขียว เต่ากระ เต่าหัวค้อนลงทะเล (VNA)
เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 8ค่างขาดำ ซึ่งเป็นสัตว์หายากที่ต้องได้รับการอนุรักษ์ในเขตสงวนชีวมณฑล “นุ้ยชั้ว” (VNA)
เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 9เขตสงวนชีวมณฑล “นุ้ยชั้ว”เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการมาศึกษาวิจัยธรรมชาติ (VNA)

เขตที่ราบสูง “กอนห่าหนึ่ง” (Kon Hà Nừng) มีพื้นที่กว่า 413 เฮกตาร์ ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ กอนกากิง (Kon Ka Kinh) และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ กอนจือรัง (Kon Chư Răng) ภูมิอากาศแบบป่าร้อนชื้นที่ทำให้มีระบบนิเวศที่หลากหลาย มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศของเขตที่ราบสูงเตยเงวียน ภาคกลางและเขตตะวันออกภาคใต้

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 10

(VOV)

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 11(dangcongsan.vn)

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 12ป่าดิบชื้นในเขตที่ราบสูง “กอนห่าหนึ่ง” (VOV)

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 13

พันธุ์พืชมีหลายพันชนิด รวมถึงพืชที่หายาก เช่น กฤษณา นกคุ้มไฟและต้นประดู่ป่า เป็นต้น (VOV)

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 14

พันธุ์สัตว์ก็มีหลายพันชนิด รวมถึงสัตว์หายากที่ต้องได้รับการอนุรักษ์ เช่น ค่างขาสีเทา นกกกและนกฟินฟุต เป็นต้น (VOV)

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 15(VOV)
เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 16

เขตที่ราบสูง “กอนห่าหนึ่ง” มีน้ำตกที่สูงกว่า 15 เมตร รวม 12 แห่ง (VOV)

เวียดนามมีเขตสงวนชีวมณฑลอีกสองแห่งที่ได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกจากยูเนสโก - ảnh 17เขตที่ราบสูง “กอนห่าหนึ่ง”เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ (nld.com.vn)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด