IOC จะยังคงเปิดโอกาสให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 8 มกราคม คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้เผยว่า ยังคงเปิดโอกาสให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว พย็องชัง 2018 ในระหว่างวันที่ 9  - 25 กุมภาพันธ์ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
IOC  จะยังคงเปิดโอกาสให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว  - ảnh 1 นาย Thomas Bach ประธาน IOC (Photo: THX)

คำประกาศดังกล่าวได้มีขึ้นก่อนการประชุมเกี่ยวกับการที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว พย็องชัง 2018 ภายใต้อำนวยการของนาย Thomas Bach ประธาน IOC ในวันที่ 9 มกราคม ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ประกาศของ IOC ระบุว่า หน้าที่ของ IOC คือต้องคํ้าประกันการเข้าร่วมของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านการเมือง ซึ่งจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนบนคาบสมุทรเกาหลี ทำให้ต้องมีคำมั่นด้านการเมืองที่ชัดเจนจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว พย็องชัง 2018 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด