การค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้สถานประกอบการเพิ่มรายได้

(VOVWORLD) -ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีความผันผวนอย่างซับซ้อน บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้เห็นว่า เพื่อธำรงและพัฒนา บรรดาสถานประกอบการเวียดนามต้องการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นการค้าออนไลน์เพราะการค้าอิเล็กทรอนิสต์เป็นช่องทางสนับสนุนสถานประกอบการในการแสวงหาลูกค้าใหม่และประหยัดค่าใช้จ่าย 

นาย เหงวียนเถียนฟุ ผู้อำนวยการของบริษัท Innovative Hub เวียดนามได้เห็นว่า เพื่อจำหน่ายสินค้าบนระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการกำหนดยุทธศาสตร์การตลาดของสถานประกอบการและต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาแบรนด์สินค้าของบริษัท

จากการเป็นสถานประกอบการที่ผลิตสินค้าศิลปะหัตถกรรม นาง ดว่านทวี๊ จากบริษัทหุ้นส่วนจำกัด Glovimex ได้เผยว่า เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบการซื้อขายดั้งเดิมเป็นรูปแบบการค้าออนไลน์ สถานประกอบการได้เรียนรู้ช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครองส่วนแบ่งบนระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

“เมื่อสถานประกอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการค้าอิเล็กทรอนิสต์ รายได้ได้เพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับการจำหน่ายสินค้าตามรูปแบบเก่า   เมื่อสถานประกอบการปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจเป็นการค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ช่วยให้สถานประกอบการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถถึงลูกค้าและเพิ่มรายได้มากขึ้น”

บรรดาผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า บรรดาสถานประกอบการต้องจัดทำนโยบายการค้าอย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม  เรียนรู้ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายด้านเศรษฐกิจ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด