การจัดเขตการผลิตเกษตรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) -จนถึงขณะนี้ ท้องถิ่นต่างๆในเขตชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ได้ประกาศภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  จังหวัดกว๋างหงาย บิ่งดิ๋งและฟู้เอียนกำลังต้องเผชิญกับเหตุภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ในสภาวการณ์ดังกล่าว การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงการผลิตเกษตรเป็นมาตรการรับมือที่ดี นาย เลเติ๊ดเคือง หัวหน้าสถาบันวิจัยและการพัฒนาเขตสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยว่า

“แต่ละเขตมีสภาพดิน สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน การจัดเขตผลิตเพื่อปรับปรุงการผลิตเกษตรให้เหมาะสมเพื่อรับมือและใช้โอกาสในการผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญ บนพื้นฐานนี้ ต้องเดินพร้อมกับสถานประกอบการในการปฏิบัติเพราะสถานประกอบการมีบทบาทที่สำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิต”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด