จนถึงปี 2025 เวียดนามจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีผลิตวัคซีน 10 ชนิด

(VOVWORLD) - รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม ได้อนุมัติโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักแห่งชาติ "การวิจัยและการผลิตวัคซีนสำหรับประชาชนจนถึงปี 2030" 

เป้าหมายของโครงการคือวิจัยและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีผลิตวัคซีนสำหรับประชาชน ยกระดับทักษะความสามารถขององค์กรและสถานประกอบการวิจัยและผลิตวัคซีนภายในประเทศ มีความพร้อมในการรับมือโรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม่ มุ่งผลิตวัคซีนภายในประเทศ 100% และได้มาตรฐานสากล ค้ำประกันให้แก่โครงการขยายภูมิคุ้มกันและวัคซีนอื่นๆ นำวัคซีนเวียดนามออกสู่ตลาดต่างประเทศ จนถึงปี 2025 เป็นเจ้าของเทคโนโลยีผลิตวัคซีน 10 ชนิด และผลิตวัคซีนอย่างน้อย 3 ชนิด จนถึงปี 2030 เป็นเจ้าของเทคโนโลยีผลิตวัคซีน 15 ชนิด และผลิตวัคซีนอย่างน้อย 5 ชนิด

โครงการนี้ยังกำหนดว่า องค์กรและสถานประกอบการที่มีกิจกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการผลิตวัคซีนจะได้รับนโยบายพิเศษและให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับวัคซีนป้องกันโรคระบาดจะได้รับเงินทุนสนับสนุนสูงถึง 100% สำหรับการวิจัยและทดสอบ. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด