ชาวเวียดนามโพ้นทะเลมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ

(VOVWorld)-ทางจังหวัดเตยนิงได้จัดการพบปะสังสรรค์กับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ๕๐คนในโอกาสเทศกาลตรุษเต๊ตปีวอก๒๐๑๖  
ชาวเวียดนามโพ้นทะเลมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ - ảnh 1
การพบปะสังสรรค์กับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศในจังหวัดหวิงลอง
(VOVWorld)-เมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์  ทางจังหวัดเตยนิงได้จัดการพบปะสังสรรค์กับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ๕๐คนในโอกาสเทศกาลตรุษเต๊ตปีวอก๒๐๑๖  ในการนี้ นาย เหงวียนแทงหงอก รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯได้รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ความมั่นคงและการป้องกันประเทศในพื้นที่จังหวัดเตยนิงในปี๒๐๑๕ที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ส่งคำอวยพรปีใหม่ถึงชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศของจังหวัดฯ  อีกทั้ง แสดงความหวังว่า ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศจะมีส่วนร่วมต่อภารกิจการพัฒนาของประเทศและปิตุภูมิ
ในวันเดียวกัน ทางการจังหวัดเบ๊นแจได้จัดการพบปะสังสรรค์กับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศในโอกาสกลับเวียดนามเพื่อต้อนรับตรุษเต๊ตตามประเพณี ในการนี้ นาย เหงวียนหิวเฟือก รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเบ๊นแจได้เรียกร้องให้ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์บ้านเกิด  ในปี๒๐๑๕ จากจิตใจที่มุ่งสู่ปิตุภูมิ  ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศของจังหวัดเบ๊นแจได้สนับสนุนเงินจำนวน๑หมื่น๔พันล้านด่งให้แก่คนจนและโครงการสวัสดิการทางสังคมต่างๆ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด