ต้องหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์จากการปฏิบัตินโยบายยกเลิก ลดภาษีสำหรับสถานประกอบการและประชาชน

(VOVWORLD) -คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้ประกาศมติที่ 406 เกี่ยวกับการยกเลิกและลดภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
ต้องหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์จากการปฏิบัตินโยบายยกเลิก ลดภาษีสำหรับสถานประกอบการและประชาชน - ảnh 1การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (Photo: congdoan.vn)

มติดังกล่าวกำหนดว่า สถานประกอบการที่จะได้รับการลดภาษีต้องเป็นสถานประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 2 แสนล้านด่งในปีนี้และไม่เกินรายได้ในปี 2019 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติเห็นว่า นี่เป็นแนวทางที่ถูกต้องและทันการณ์ แต่อย่างไรก็ดี ต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากมตินี้อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการหาผลประโยชน์จากการปฏิบัตินโยบายนี้  นาย ฟานเวียดเหลือง ผู้แทนสภาแห่งชาติของจังหวัดบิ่งเฟือกได้เผยว่า นโยบายดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่า สภาแห่งชาติเดินพร้อมกับรัฐบาลในการประกาศใช้กลไก นโยบายและมาตรการช่วยเหลือประชาชน แรงงานและสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มความแข็งแกร่ง ฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆเพื่อนำชีวิตความเป็นอยู่กลับอยู่เสถียรภาพ ฟื้นฟูการผลิตและการประกอบธุรกิจ

สภาแห่งชาติ คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ สำนักงานสภาแห่งชาติและบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติเดินพร้อมกับรัฐบาล นี่คือจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลาย สภาแห่งชาติและสำนักงานของสภาแห่งชาติต้องเกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อประกาศใช้กลไก นโยบาย ค้ำประกันแหล่งบุคลากรเพื่อปฏิบัตินโยบายโดยเร็ว”

นาย หว่างวันเกื่อง ผู้แทนสภาแห่งชาติกรุงฮานอยได้เห็นว่า ในการปฏิบัตินโยบายนี้ รัฐบาลต้องมีมาตรการตรวจสอบและประเมินว่า สถานประกอบการหรือหน่วยงานใดที่จะได้รับการช่วยเหลือพิเศษหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัตินโยบายนี้

ส่วนนาย ดิงหวอกกวี๊ ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดยาลายได้เผยว่า นอกจากการกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างถูกต้องแล้ว รัฐบาลก็ต้องมีคำแนะนำเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการเข้าถึงการช่วยเหลือนโยบายนี้ด้วย 

ดอกเตอร์เลยวีบิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันเศรษฐกิจ Economica เวียดนามได้แสดงความเห็นว่า  นอกจากการช่วยเหลือต่างๆ มติที่ 406 ของสภาแห่งชาติยังได้สร้างความหวังให้แก่สถานประกอบการ โดยมีวิธีการเข้าถึงใหม่คือให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่สถานประกอบการผ่านการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานประกอบการ รวมทั้งธุรกิจครัวเรือน

ตามกระทรวงการคลัง เมื่อปฏิบัติมติดังกล่าว รายรับงบประมาณจะลดลง 20 ล้านล้านด่งแต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน นี่เป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสถานประกอบการและธุรกิจครัวเรือนและมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในเวลาที่จะถึง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด