นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ประชุมกับผู้บริหารของจังหวัดต่างๆในภาคใต้

(VOVWORLD) -  บ่ายวันที่ 5 เมษายน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ประชุมกับผู้บริหารของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในนครเกิ่นเทอเนื่องในโอกาสปีใหม่โจลชนัมทเมย 
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ประชุมกับผู้บริหารของจังหวัดต่างๆในภาคใต้ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก (chinhphu.vn) 

โดยหารือเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาของเขต พิจารณากลไก นโยบายและมาตรการแก้ไขอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับภูมิภาค พร้อมทั้งกำชับว่า กระทรวงคมนาคมและขนส่งต้องเปิดใช้งานถนนไฮเวย์จุงเลือง หมีถวดภายในปี 2020 เพื่อขยายการก่อสร้างถนนไฮเวย์เกิ่นเทอ ก่าเมา

ในวันเดียวกัน นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและอวยพรสมาคมสามัคคีพระสงฆ์ที่รักชาติจังหวัดซอกจังในโอกาสปีใหม่โจลชนัมทเมย2019 ของชนเผ่าเขมร โดยมีความประสงค์ว่า ทางสมาคมฯจะรณรงค์ให้พระภิกษุ สามเณร รณรงค์ให้ชนเผ่าต่างๆปฏิบัติตามแนวทางของพรรค นโยบายกฎหมายของรัฐ รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเขมร ทำงาน ผลิต มุ่งมั่นหลุดพ้นจากความยากจนด้วยการเรียนหนังสือ.

ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม เจิ่นแทงเหมิน เชื่อมั่นว่า พระภิกษุ สามเณรและชนเผ่าเขมรจะมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อภารกิจการสร้างสรรค์กลุ่มสามัคคีชนในชาติ สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิที่นับวันเข้มแข็งมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด