นโยบายต่างๆมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2021

(VOVWORLD) -การขยายอายุเกษียณราชการคือนโยบายที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2021 ขึ้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2021 ข้าราชการชายจะเกษียณอายุที่ 60 ปี 3 เดือน ส่วนข้าราชการหญิงจะเกษียณอายุที่ 55 ปี 4  เดือน หลังจากนั้น อายุเกษียณสำหรับข้าราชการชายจะเพิ่มขึ้นปีละ 3 เดือน ไปจนกระทั่งครบ 62 ปี ในปี 2028 และสำหรับผู้หญิง อายุเกษียณจะปรับเพิ่มขึ้นปีละ 4 เดือน จนครบ 60 ปี ในปี 2035

นอกจากนี้ กฏหมายฉบับต่างๆ เช่น กฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไขได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 โดยมี 7 บรรพ 77 มาตราและมีภาคผนวก 4 ภาคและกฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขที่มี 10 บรรพ 218 มาตราจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคมปี 2021.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด