ปฏิบัติหน้าที่ปี 2016 ในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียง

(VOVworld) - ต้องปฏิบัติหน้าที่ปี 2016 ในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียง นี่คือคำยืนยันของนาย เหงวียนคั๊ดดิ่ง รองหัวหน้าสำนักรัฐบาลในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำของรัฐบาลเมื่อบ่ายวัน ที่ 29 กุมภาพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ปี 2016 ในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียง - ảnh 1
ภาพการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Photo: vpcp.chinhphu.vn)

(VOVworld) - ต้องปฏิบัติหน้าที่ปี 2016 ในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียง นี่คือคำยืนยันของนาย เหงวียนคั๊ดดิ่ง รองหัวหน้าสำนักรัฐบาลในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำของรัฐบาลเมื่อบ่ายวันที่ 29 กุมภาพันธ์ โดยนาย เหงวียนคั๊ดดิ่ง ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งเผยว่า ทางการปกครอง กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆได้เร่งปฏิบัติมติของรัฐสภา ส่วนรัฐบาลได้ปฏิบัติโครงการต่างๆที่ดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สวัสดิการสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเผยว่า“การพัฒนาในทุกด้านมีสัญญาณที่น่ายินดี โดยเศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ในระดับตํ่าและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น  โดยใน 2 เดือนแรกของปี 2016 เวียดนามได้เปรียบดุลการค้า 860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการจัดเก็บรายได้เข้างบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการบริการก็เพิ่มขึ้น  ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเวียดนามในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 “
เกี่ยวกับหน้าที่ในเวลาข้างหน้า นาย เหงวียนคั๊ดดิ่ง ได้เผยว่า ในสภาวการณ์ที่การพยากรณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในปี 2016 จะลดลง ประเทศมหาอำนาจกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาและการพัฒนาการค้าโลกที่ชลอตัวจนทำให้สถานประกอบการเวียดนามถูกแรงกดดันจากการแข่งขันระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ทำให้หน่วยงานทุกระดับต้องเกาะติดและวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ใช้โอกาสต่างๆ อีกทั้งเน้นแก้ไขผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาดินเค็มในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงและภัยแล้งในภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียน
ส่วนสำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารตลาดทองคำเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ทองคำในการทำธุรกรรม นาง เหงวียนถิห่ง รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติได้ยืนยันว่า ในเวลาที่ผ่านมา ธนาคารแห่งชาติได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อปรับเสถียรภาพของตลาดทองคำ ปฏิบัตินโยบายด้านการเงิน การบริหารด้านการเงินและกิจกรรมต่างๆของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐสภาได้วางไว้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด