ประธานประเทศเข้าร่วมพิธีฉลองการก่อตั้งสำนักงานตรวจการครบรอบ ๗๐ ปี

( VOVworld )-ประธานประเทศเข้าร่วมพิธีฉลองการก่อตั้งสำนักงานตรวจการครบรอบ ๗๐ ปี

ประธานประเทศเข้าร่วมพิธีฉลองการก่อตั้งสำนักงานตรวจการครบรอบ ๗๐ ปี - ảnh 1
ประธานประเทศมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้นหนึ่ง
ให้แก่สำนักงานตรวจการเวียดนาม

( VOVworld )- พิธีฉลองการก่อตั้งสำนักงานตรวจการของรัฐบาลครบรอบ ๗๐ ปีซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ กันยายนและการประชุมใหญ่แข่งขันรักชาติครั้งที่ ๔ ของหน่วยงานตรวจการเวียดนามได้เปิดขึ้น ณ กรุงฮานอยเมื่อเช้าวันที่ ๒๑ กันยายน  ท่านเจืองเติ้นซางประธานประเทศได้กล่าวปราศรัยโดยเรียกร้องให้ผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานตรวจการต้องตระหนักถึงสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันอย่างลึกซึ้งเพื่อให้คำปรึกษาต่อพรรคและรัฐในการร่างระเบียบการเกี่ยวกับการตรวจการ การร้องเรียนและเปิดโปงเป็นอย่างดี  ท่านเจืองเติ้นซางกล่าวว่า “ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเป็นงานที่สำคัญและมีความซับซ้อนที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานตรวจการต้องมีความมุ่งมั่น มีมาตรการแก้ไขอย่างพร้อมเพรียงและเด็ดขาดเพื่อยับยั้งและผลักถอยปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  สำนักงานตรวจการต้องเดินหน้าในการแนะแนวและเร่งรัดการปฏิบัติมาตรการป้องปรามอย่างกระตือรือร้น ตลอดจนการตรวจพบกรณีทุจริตคอรัปชั่น ลงโทษผู้ทุจริตคอรัปชั่นอย่างทันการณ์ โปร่งใส ไม่ลำเอียงและตามกฎหมายไม่ว่าคนนั้นจะดำรงตำแหน่งใดๆก็ตาม  เมื่อตรวจพบผู้กระทำความผิดต้องส่งให้สำนักงานสอบสวนและยึดทรัพย์ที่มาจากการทุจริตคอรัปชั่น ”

ท่านเจืองเติ้นซางประธานประเทศยังกำชับว่า ต้องยกระดับคุณภาพในการตรวจการ ข้อสรุปในการสอบสวนนั้นต้องมีความถูกต้องและไม่เข้าข้างใคร ตลอดจนการยกระดับการปฏิบัติตามข้อสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งต้องยกระดับการบริหารของรัฐในการรับคำร้องเรียน การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและเปิดโปงโดยเฉพาะการร้องเรียนของกลุ่มบุคคลที่ซับซ้อน การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและฟ้องร้องที่ยืดเยื้อ อันเป็นการมีส่วนร่วมต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม โอกาสนี้ ท่านเจืองเติ้นซางได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้นหนึ่งให้แก่สำนักงานตรวจการเวียดนาม
หว่างหยุงผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนาม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด