ผลักดันและปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆและพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนาม

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 30 กันยายน ในกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 76  ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการดูแลปัญหาทางสังคม มนุษยธรรมและวัฒนธรรมของสหประชาชาติ

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ย้ำว่า ต้องส่งเสริมความสามัคคีในทั่วโลก ผลักดันการผลิตและการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างเท่าเทียมกันและทันการณ์ในราคาย่อมเยา เน้นแก้ปัญหาความยากจน การศึกษาและการดูแลสุขภาพของประชาชน

สำหรับการปกป้องสิทธิต่างๆของมนุษย์ เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๊ ได้ยืนยันว่า นี่เป็นผลประโยชน์ของทุกประเทศและการผลักดันและปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องได้รับการปฏิบัติบนพื้นฐานของการเข้าถึง การสนทนาในเชิงสร้างสรรค์ การไม่เผชิญหน้าและไม่นำไปเป็นประเด็นทาการเมือง  นอกจากการไม่แทรกแซงกิจการภายใน ประเทศต่างๆต้องให้ความเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนและความเป็นอิสระทางการเมือง   บนหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล ให้ความเคารพประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาของประเทศต่างๆ  พร้อมทั้ง ยืนยันอีกครั้งถึงการผลักดันและการปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ เป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนาม เวียดนามให้คำมั่นที่จะทำการสนทนาและร่วมมือกับองค์การต่างๆของสหประชาชาติ  ผู้รายงานพิเศษและผู้เชี่ยวชาญอิสระของสภาสิทธิมนุษยชนเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน.

ฝามฮวน-นักข่าววีโอวีประจำสหรัฐ

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด