รัฐสภาเห็นพ้องเป้าหมายการขยายตัวจีดีพีร้อยละ 6.7 ในปี 2017

(VOVworld) – หลังจากที่นายหว่างแทงตุ่ง รองเลขาธิการรัฐสภาได้รายงานเกี่ยวกับร่างมติเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมปี 2017 ผู้แทนรัฐสภาได้อนุมัติร่างมติฯด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 85.02

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน หลังจากที่นายหว่างแทงตุ่ง รองเลขาธิการรัฐสภาได้รายงานเกี่ยวกับร่างมติเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมปี 2017 ผู้แทนรัฐสภาได้อนุมัติร่างมติฯด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 85.02 ซึ่งนายหว่างแทงตุ่งได้ระบุว่า เป้าหมายหลักๆในปี 2017 รวมทั้งจีดีพีจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.7 มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7 อัตราการเพิ่มดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไออยู่ที่ประมาณร้อยละ 4

รัฐสภาเห็นพ้องเป้าหมายการขยายตัวจีดีพีร้อยละ 6.7 ในปี 2017 - ảnh 1

เพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในปี 2017 มติได้กำหนด 11 หน้าที่และมาตรการหลัก รวมทั้งการปฏิบัตินโยบายการเงินอย่างเป็นฝ่ายรุกและคล่องตัว ปรับปรุงโครงสร้างขององค์การสินเชื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหนี้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมตลาดเงินตราต่างประเทศและหนี้สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ มติยังย้ำถึงการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงมาตรการให้มีความสมบูรณ์เพื่อปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลักดันการก่อตั้งกลุ่มเศรษฐกิจภาคเอกชนที่แข็งแกร่ง ปฏิบัติแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนด้านการเกษตรในเขตชนบท ปฏิบัตินโยบายการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและคำมั่นต่างๆในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่มอบใบอนุญาติการลงทุนให้แก่โครงการที่ไม่ผ่านเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรับงานด้านการต่างประเทศ นายหว่างแทงตุ่งระบุว่า “ นำความสัมพันธ์การต่างประเทศกับหุ้นส่วนเข้าสู่ส่วนลึก จัดทำกิจกรรมการต่างประเทศระดับรัฐและการทูตประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปฏิบัติแนวทางของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก คำมั่นระหว่างประเทศและข้อตกลงการค้าเสรีที่ได้ลงนาม ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน เน้นดำเนินแผนปฏิบัติการของระเบียบวาระการประชุมปี 2030 เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ”
มติยังยืนยันว่า ต้องเกาะติดสถานการณ์ภายในและต่างประเทศพร้อมกับการรักษาความมั่นคงและงานด้านกลาโหมเพื่อเป็นฝ่ายรุกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปกป้องอธิปไตยของประเทศ ธำรงบรรยากาศสันติภาพเพื่อพัฒนาประเทศ แก้ไขการพิพาทต่างๆด้วยสันติวิธีตามกฎหมายสากล ชาวเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศมีความสามัคคีกันเพื่อส่งเสริมพลังภายใน ใช้โอกาส ฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆเพื่อปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในปี 2017 ให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด