วันนี้ที่ประชุมรัฐสภาอภิปรายตามหน่วยร่างกฏหมาย๒ฉบับ

(VOVWorld) –ต้องแก้ไขและเพิ่มกฏหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยปี๒๐๐๑ให้สอดคล้องกับเอกสารกฏหมายต่างๆที่ประกาศใช้ในรอบ12ปีที่ผ่านมา ส่วนการพิจารณาและแก้ไขมาตรา๑๗๐ของกฏหมายเงินได้นิติบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งก็เป็นปัญหาที่อาจจะแก้ไขได้และนำมาซึ่งประสิทธิภาพให้แก่ทั้งสถานประกอบการที่มีเงินทุนจากต่างประเทศและการดึงดูดเงินทุนในทันที
วันนี้ที่ประชุมรัฐสภาอภิปรายตามหน่วยร่างกฏหมาย๒ฉบับ - ảnh 1
รัฐสภาได้อภิปรายร่างกฏหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยฉบับแก้ไขและมาตรา๑๗๐ของร่างกฏหมายภาษีเงินได้สถานประกอบการฉบับแก้ไข
(VOVWorld) –  เช้าวันที่๒๘เดือนนี้ รัฐสภาได้อภิปรายตามหน่วยร่างกฏหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยฉบับแก้ไขและมาตรา๑๗๐ของร่างกฏหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับแก้ไขโดยในการอภิปรายร่างกฏหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยฉบับแก้ไข ผู้แทนจำนวนมากเสนอให้ขยายขอบเขตเนื้อหาการแก้ไขและเพิ่มเติมเพราะกฏหมายฉบับนี้ประกาศใช้มาเกือบ๑๒ปีแล้วและนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน มีเอกสารกฏหมายใหม่ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขอัคคีภัยหลายฉบับที่ได้รับการประกาศใช้ ดังนั้น ต้องแก้ไขและเพิ่มกฏหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยปี๒๐๐๑ให้สอดคล้องกับเอกสารกฏหมายเหล่านี้ ผู้แทนจำนวนมากเห็นชอบเนื้อหาของร่างกฏหมายฉบับนี้ เช่น ความรับผิดชอบป้องกันและแก้ไขอัคคีภัย การประกอบธุรกิจการบริการป้องกันและแก้ไขอัคคีภัยสำหรับอาคารสูง สิ่งปลูกสร้างบนผิวน้ำ ใต้ดิน อุโมงใต้ดิน สิ่งปลูกสร้างในหมืองแร่ สิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้างเหล็กหลังคาสังกะสี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เกี่ยวกับการก่อสร้างและฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ผู้แทนจำนวนมากเสนอว่า ร่างกฏหมายฉบับนี้ควรกำหนดความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าของบ้านที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมายและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ต้องจ่ายชดเชยความเสียหายและประชาชนที่ขาดความรับผิดชอบจนปล่อยให้เกิดอัคคีภัย
เช้าวันเดียวกัน บรรดาผู้แทนได้อภิปรายมาตราที่๑๗๐ของร่างกฏหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับแก้ไข ผู้แทนจำนวนมากเห็นว่า  ในสภาวการณ์ที่สถานประกอบการกำลังประสบอุปสรรคนานัปการและมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลต้องการเวลาปฏิบัติ การพิจารณาและแก้ไขมาตรา๑๗๐ของกฏหมายฉบับนี้เป็นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งก็เป็นปัญหาที่อาจจะแก้ไขได้และนำมาซึ่งประสิทธิภาพให้แก่ทั้งสถานประกอบการที่มีเงินทุนจากต่างประเทศและการดึงดูดเงินทุนในทันทีในช่วงบ่าย รัฐสภารับฟังรายงานการตรวจสอบกฏหมายปกป้องและกักกันโรคพืชและอภิปรายร่างกฏหมายภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับแก้ไข. ความเห็นในที่ประชุมได้ยืนยันว่าภายหลังประกาศได้15ปีและมีการปรับปรุงแล้ว3ครั้งกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสังคม มีส่วนร่วมผลักดันการผลิตและการจำหน่ายสินค้า การประกาศใช้กฎหมายฉบับแก้ไขครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ทางด้านกฎหมายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการและดึงดูดการลงทุน โดยโครงการร่างกฎหมายต้องมุ่งสู่ยุทธศาสตร์การปฏิรูปด้านภาษีช่วงปี2011-2020และค้ำประกันความมั่นคงของกฎหมายด้วย นาย เยืองกวางเซิน ผู้แทนรัฐสภาจ.บั๊กก๋านเสนอร่างกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับแก้ไขต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเสียภาษีตามแนวทางลดรายการสินค้าการบริการในยุทธศาสตร์การปฏิรูปภาษีช่วงปี2011-2020 คือจะปรับลดรายการสินค้าที่ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสินค้าที่เสียภาษีร้อยละ5และจนถึงปี2020จะใช้อัตราภาษีเดียวที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการในการปฏิบัติระเบียบการต่างๆด้านภาษี /. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด