ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

(VOVWORLD) -คาดว่า ในเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย รัฐบาลจะยื่นเสนอร่างกฎหมายการผลักดันความเป็นประชาธิปไตยใน ท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ 3 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 นี่เป็นร่างกฎหมายฉบับแรกที่กำหนดการปฏิบัติประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 

การหารือและประกาศใช้กฎหมายเพื่อปฏิบัติแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทาง “ประชาชนทราบ ประชาชนหารือ ประชาชนทำ ประชาชนตรวจสอบ ประชาชนได้รับประโยชน์” ซึ่งแนวทางนี้ถูกระบุในมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ปฏิบัติสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญปี 2013 มีส่วนร่วมสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนให้มีความสมบูรณ์ นางเหงวียนถิแทง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดนิงบิ่งได้เห็นว่า

“ การสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในแนวทางสังคมนิยมเป็นเป้าหมาย เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ดังนั้น การระบุแนวทางและข้อกำหนดของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นในกฎหมายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ร่างกฎหมายการปฏิบัติประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นเน้นถึง 3 เนื้อหาใหม่คือระบุข้อกำหนดในกฤษฎีกาและมติในกฎหมาย สองคือ ให้ความสนใจต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง เจ้าหน้าที่พนักงานในการปฏิบัติประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและขยายสิทธิประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน”

ในการประชุมนี้ สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ได้แสดงความคิดเห็นเป็นครั้งแรกต่อร่างกฎหมายการปฏิบัติประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น คาดว่า การประชุมหารือจะมีขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด