สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนามประจำปี 2023

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 นายสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม เป็นประธานพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดถวายแด่วัดพุทธเกษร จังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า ทางภาคใต้ประเทศเวียดนาม
สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนามประจำปี 2023  - ảnh 1ภาพในพิธี(จากสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม)

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้จัดขึ้นที่วัดพุทธเกษร จังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า ประเทศเวียดนาม โดยมีพุทธศาสนิกชน และชุมชนชาวไทยในเวียดนาม รวมทั้งชาวเวียดนามเข้าร่วมรวมประมาณ 300 คน โดยมีพระญาณวชิรวงศ์ เลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ไทย  พระท่านทิก กว๋างเหียน สมาชิกถาวรของสภารับรองคณะสงฆ์พุทธศาสนาเวียดนามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เวียดนามและพระครูใบฎีกาธาตรี ชยวฒโฑ ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธเกษร เป็นผู้ครองผ้าพระกฐิน

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนามประจำปี 2023  - ảnh 2นายสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม เป็นประธานพิธี
สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนามประจำปี 2023  - ảnh 3

การจัดงานกฐินพระราชทานที่เวียดนามเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งของสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ ที่ต้องการเป็นกลไกสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการสืบทอดพระศาสนา ทำนุบำรุงวัดและพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศและกระชับความสัมพันธ์ในด้านวัฒนธรรมและศาสนาของประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเป็นสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองชาติ สนับสนุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรัก ความเข้าใจอันดีระหว่างไทยและเวียดนามที่มีคุณค่าและยังเป็นรากฐานมั่นคงสำหรับการพัฒนาความร่วมมือกันในทุกด้านสืบต่อไป./.

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนามประจำปี 2023  - ảnh 4
สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนามประจำปี 2023  - ảnh 5มีพุทธศาสนิกชน และชุมชนชาวไทยในเวียดนาม รวมทั้งชาวเวียดนามเข้าร่วมรวมประมาณ 300 คน 
สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนามประจำปี 2023  - ảnh 6
สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนามประจำปี 2023  - ảnh 7

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด