สร้างสรรค์และพัฒนาเขตที่ราบสูงเตยเงวียนด้วยการพัฒนา 4 เสาหลักคือเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม กลาโหมและความมั่นคง

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้ย้ำว่า ต้องสร้างสรรค์และพัฒนาเขตที่ราบสูงเตยเงวียนด้วยการพัฒนา 4 เสาหลักคือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กลาโหมและความมั่นคง 
สร้างสรรค์และพัฒนาเขตที่ราบสูงเตยเงวียนด้วยการพัฒนา 4 เสาหลักคือเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม กลาโหมและความมั่นคง - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง กล่าวปราศรัยต่อการประชุม (VNA)

ในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติมติที่ 10 ของคณะกรรมการกลางพรรคฯเมื่อวันที่ 18 มกราคมปี 2002 และข้อสรุปที่ 12 ของกรมการเมืองพรรคฯเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ปี 2011 เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการรักษางานด้านกลาโหมและความมั่นคงในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้ย้ำว่า ต้องสร้างสรรค์และพัฒนาเขตที่ราบสูงเตยเงวียนด้วยการพัฒนา 4 เสาหลักคือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กลาโหมและความมั่นคง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมจุดแข็งของท้องถิ่น ผลักดันการเชื่อมโยงภายในเขตและระหว่างเขตต่างๆ การเชื่อมโยงกับเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ เขตตะวันออกภาคใต้  ศูนย์เศรษฐกิจใหญ่ๆ เขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เขตสามเหลี่ยมพัฒนาเวียดนาม ลาวและกัมพูชา พัฒนาเขตที่ราบสูงเตยเงวียนอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน ถือมนุษย์เป็นเป้าหมาย เป็นศูนย์กลางและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา ถือวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน ค้ำประกันงานด้านกลาโหมและความมั่นคง พร้อมทั้งย้ำว่า ต้องพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตเกษตรเป็นเศรษฐกิจเกษตร พัฒนาแบรนด์ต่างๆในระดับโลก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การรักษาระบบนิเวศ ความมั่นคงของแหล่งน้ำ รักษาเสถียรภาพทางการเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างสรรค์การวางผังการพัฒนาเขตที่ราบสูงเตยเงวียนระยะปี 2021-2030 วิสัยทัศน์ถึงปี 2050.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด