สาธารณรัฐเกาหลีให้ความช่วยเหลือประเทศอาเซียนในการเพิ่มทักษะความสามารถในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS- CoV –2

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน คณะผู้แทนของสาธารณรัฐเกาหลีประจำอาเซียนได้ประสานงานกลุ่มบริหารโครงการร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเปิดโครงการเพิ่มทักษะความสามารถของอาเซียนในการตรวจหาเชื้อไวรัส  SARS- CoV –2 เร็ว  
สาธารณรัฐเกาหลีให้ความช่วยเหลือประเทศอาเซียนในการเพิ่มทักษะความสามารถในการตรวจหาเชื้อไวรัส  SARS- CoV –2 - ảnh 1 ภาพของงาน

ในการนี้ นาย Dato Lim Jock Hoi  เลขาธิการอาเซียนได้แสดงความเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆผ่านการประสานงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆกับศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

“นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  อาเซียนได้ส่งเสริมความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆ รวมทั้งสาธารณรัฐเกาหลีในด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง การมอบอุปกรณ์การแพทย์จะมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะความสามารถในการตรวจหาเชื้อของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน  ซึ่งคำมั่นต่างๆของบรรดาผู้นำอาเซียนกับ 3 ประเทศหุ้นส่วน โดยเฉพาะ สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับการปฏิบัติทั้งในด้านการเมืองและสวัสดิการสังคม

เอกอัครราชทูต เจิ่นดึ๊กบิ่ง หัวหน้าคณะผู้แทนของเวียดนามประจำอาเซียนได้ยืนยันว่า การที่สาธารณรัฐเกาหลีให้ความช่วยเหลือมอบชุดตรวจหาเชื้อและชุดพีพีอีแก่บรรดาประเทศอาเซียนจะมีส่วนร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดในภูมิภาค พร้อมทั้ง ยืนยันว่า ในฐานะเป็นประธานอาเซียนปี 2020 เวียดนามจะพยายามปฏิบัติข้อตกลงของบรรดาผู้นำอาเซียน +3 ที่ถูกระบุในแถลงการณ์ร่วมของการประชุม

โครงการนี้ใช้เงินลงทุน มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในด้านสาธารณสุขและด้านความร่วมมือใหม่ในช่วงเกิดวิกฤตทั่วโลก   คาดว่า ในปลายเดือนมิถุนายนและต้นเดือนกรกฎาคมนี้ องค์การดูแลสุขภาพระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลีจะมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS- CoV –2 และชุดพีพีอีให้แก่บรรดาประเทศอาเซียนและฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด