องค์การเอ็นจีโอต่างประเทศชื่นชมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของเวียดนาม

(VOVWORLD) -องค์การเอ็นจีโอต่างประเทศประจำเวียดนามรวม 78 องค์การได้ส่งจดหมายขอบคุณและแสดงการสนับสนุนต่อคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างทันการณ์ มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

องค์การเอ็นจีโอต่างประเทศประจำเวียดนามรวม 78 องค์การสนับสนุนคำประกาศของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเกี่ยวกับการที่รัฐบาลเวียดนามพร้อมสละผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชน ตลอดจนยืนยันว่า จะสนับสนุนรัฐบาลเวียดนามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

78 องค์การเอ็นจีโอได้ลงนามในจดหมายที่ยืนยันคำมั่นจะธำรงความร่วมมือระหว่างประเทศและสามัคคีในการต่อต้านโรคโควิด 19 พร้อมให้การช่วยเหลือให้แก่เวียดนามและสนับสนุนเวียดนามต่อไปในช่วงหลังการระบาดของโรคโควิด 19.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด