เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนามเป็นบทเรียนให้แก่ประเทศต่างๆ

(VOVworld) – “การสอดแทรกปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน มองข้ามอคติ บทบาทของรัฐสภาในการตรวจสอบระดับชาติและโลก”

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนามเป็นบทเรียนให้แก่ประเทศต่างๆ - ảnh 1
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนามเป็นบทเรียน
ให้แก่ประเทศต่างๆ

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 2 กันยายนตามเวลาเวียดนาม ในกรอบการประชุมประธานรัฐสภานานาประเทศครั้งที่ 4 ที่กำลังมีขึ้นในนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐ นายเหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาเป็นประธานร่วมพร้อมกับนาย ชาเบอร์ ซอห์ดฮูรี ประธานสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลกหรือไอพียู ประธานรัฐสภาประเทศอื่นๆและผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศในการประชุมนัดหารือเกี่ยวกับ “การสอดแทรกปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินมองข้ามอคติ บทบาทของรัฐสภาในการตรวจสอบระดับชาติและโลก” โดยเน้นหารือถึงมาตรการแก้ไขเพื่อร่างนโยบายแปรเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลายเป็นเป้าหมายแห่งชาติและการเข้าร่วมของประชาชนในกระบวนการนี้
ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม ประธานรัฐสภาเหงียนซิงหุ่งได้เผยว่า เวียดนามได้ปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนและกำลังพยายามปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เวียดนามกำลังปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการเกษตร สร้างสรรค์ชนบทใหม่ อำนวยความสะดวกให้ชาวเขาและชนกลุ่มน้อยพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเป็น 1 ในจำนวนประเทศที่ประสบความเสียหายอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เวียดนามกำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้และมีความประสงค์ว่าจะได้รับการช่วยเหลือและร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากประชาคมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เวียดนามกำลังพยายามแก้ไขปัญหาความเสมอภาคทางเพศ ลดช่องว่างระหว่างคนร่วยกับคนจน ความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม นายเหงียนซิงหุ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้ามหายการพัฒนาว่า “รัฐสภามีบทบาทสำคัญในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรมนุษย์ เวียดนามตระหนักว่า ต้องถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ถือพลังภายในเป็นเสาหลัก ควบคู่กันนั้นจะขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อรักษาเอกราช อธิปไตย ประชาธิปไตยและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ทัศนะดังกล่าวของเวียดนามก็สอดล้องกับเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันของสหประชาชาติ”
บทปราศรัยของนายเหงียนซิงหุ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้แทนจำนวนมาก โดยพวกเขาถือว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบและประกาศกฎหมายของรัฐสภาเวียดนามเป็นบทเรียนให้แก่ประเทศสมาชิกสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลก.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด