เวียดนามเรียกร้องให้ไอป้าเพิ่มความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน

(VOVworld) - นาย หวิ่งหงอกเซิน รองประธานรัฐสภาเวียดนามได้เสนอให้ไอป้าส่งเสริมบทบาทของตนเพื่อสนับสนุนและ ตรวจสอบรัฐบาลประเทศสมาชิกในการปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2015

เวียดนามเรียกร้องให้ไอป้าเพิ่มความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน - ảnh 1
นาย หวิ่งหงอกเซิน รองประธานรัฐสภาเวียดนาม (นั่งแถวหน้าขาวมือท้ายสุด)
 (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมครบองค์สมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียนครั้งที่ 36 หรือไอป้า 36 นัดแรกในวันที่ 8 กันยายน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นาย หวิ่งหงอกเซิน รองประธานรัฐสภาเวียดนามได้เผยว่า หน้าที่ของผู้จัดทำกฎหมายในปัจจุบันก็คือ เน้นปรับปรุงกรอบทางนิตินัยของการเชื่อมโยงในภูมิภาคให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น  สนับสนุนรัฐบาลประเทศอาเซียนปฏิบัติวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแห่งสันติภาพ เสถียรภาพและเจริญรุ่งเรือง  เกี่ยวกับความวิตกต่อความท้าทายใหม่ๆ เช่น การก่อการร้าย โดยเฉพาะเหตุระเบิด ที่ กรุงเทพฯ ปัญหาผู้อพยพและสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลตะวันออก นาย หวิ่งหงอกเซิน รองประธานรัฐสภาเวียดนามได้เผยว่า  เวียดนามมีความเชื่อมั่นว่า จากความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ประชาคมอาเซียนจะส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งและพยายามบรรลุเป้าหมายที่เหลือ เชื่อมโยงผลประโยชน์ของแต่ละประเทศกับผลประโยชน์ของอาเซียนอย่างกลมกลืนเพื่อเป้าหมายร่วมของประชาคมอาเซียน  เวียดนามเห็นด้วยกับหัวข้อ “การเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนเพื่อประชาชนและถือประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อมุ่งสู่ความสมบูรณ์”และเนื้อหาของระเบียบวาระของการประชุมไอป้าครั้งที่ 36
 นาย หวิ่งหงอกเซิน รองประธานรัฐสภาเวียดนามได้เสนอให้ไอป้าส่งเสริมบทบาทของตนเพื่อสนับสนุนและตรวจสอบรัฐบาลประเทศสมาชิกในการปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2015 เสนอให้รัฐบาลประเทศต่างๆวางนโยบายที่คำนึงถึงความสมบูรณ์ การเข้าร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและปัจจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนเพื่อประชาชนและถือประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อมุ่งสู่ความสมบูรณ์ รวมทั้งเผยว่า เพื่อยกระดับความรู้และการเชื่อมโยงประชาชนประเทศอาเซียน เวียดนามเสนอให้รัฐสภาประเทศสมาชิกไอป้ามีมาตรการเพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบไอป้า ประกาศใช้เอกสารทางกฎหมายเพื่อปฏิบัติมติของไอป้า พร้อมทั้งขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ยกระดับประสิทธิภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติคำมั่นต่างๆและกิจกรรมของรัฐบาลประเทศสมาชิก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมอาเซียนในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด