เวียดนามเสนอให้อาเซมต้องร่วมมือเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVworld) - หลังพิธีเปิดการประชุมอาเซมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟอรั่มความร่วมมือ เอเชีย-ยุโรป หรือ อาเซมครั้งที่ 12 นัดแรกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระเบียบวาระการประชุมปี 2030 เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารและการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

เวียดนามเสนอให้อาเซมต้องร่วมมือเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ảnh 1
(Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - หลังพิธีเปิดการประชุมอาเซมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟอรั่มความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป หรือ อาเซมครั้งที่ 12 นัดแรกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระเบียบวาระการประชุมปี 2030 เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารและการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  ในการนี้ นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามได้เสนอให้ทำการสนทนาและอาเซมต้องร่วมมือเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการแก้ปัญหาความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา คํ้าประกันสวัสดิการสังคม ความเสมอภาคทางเพศและการรับมือกับความท้าทายในโลก อาเซมต้องมีแนวคิดใหม่ๆและมาตรการเข้าถึงแบบบูรณาการระยะยาวระหว่างหน่วยงานต่างๆควบคู่ไปกับการปฏิบัติความคิดริเริ่มและโครงการของกลุ่มความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องของอาเซม  เพื่อมีส่วนร่วมต่อความพยายามของอาเซม เวียดนามได้เสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการจัดการประชุมอาเซมเกี่ยวกับการบริหารและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองที่เวียดนามในปี 2016 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศสมาชิก  นาย บุ่ยแทงเซิน หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามได้เสนอให้อาเซมต้องประสานงานกิจกรรมและความคิดริเริ่มต่างๆของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และการประสานงานกับกลไกอื่นๆเพื่อมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน  รวมทั้งยืนยันว่า เวียดนามมีความประสงค์ที่จะผลักดันความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซมอื่นๆและให้คำมั่นว่า จะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและปลอดภัย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด