แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลเวียดนาม

(VOVWORLD)-รัฐบาลได้ประกาศมติที่126เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นจนถึงปี2020

เป้าหมายของโครงการดังกล่าวก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของรัฐบาลในการป้องกันและการปรามปราบการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี2016-2020ที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่11  แก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัด  สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในเวลาที่จะถึง

โครงการปฏิบัติงานเป็นแผนการปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นจนถึงปี2020และปฏิบัติอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยรัฐบาลได้เสนอหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้มาจนถึงปี2020  โดยยกระดับบทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และพนักงาน เสร็จสิ้นการจัดทำกลไกเกี่ยวกับการบริหารเศรษฐกิจ-สังคม ยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  ยกระดับจิตสำนึก ส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบทางสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด