เกษตรกรลองอานบริจาคที่ดินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเขต

(VOVWORLD) -ในหลายปีที่ผ่านมา ขบวนการบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนในท้องถิ่นต่างๆของจังหวัดลองอานได้มีขึ้นอย่างคึกคัก ที่ตำบลหวิงด๋าย อำเภอเตินฮึง ประชาชนได้บริจาคที่ดินกว่า 6 เฮกตาร์เพื่อก่อสร้างถนนเกงโหละงางให้มีความกว้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างตำบลต่างๆของอำเภอเตินฮึงและเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมของจังหวัดด่งท้าป

เกษตรกรลองอานบริจาคที่ดินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเขต - ảnh 1

นาย ด่าวโห่งเอิ๋น ชาวบ้าน หวิงฮึง ตำบลหวิงด๋าย อำเภอเตินฮึง

เมื่อก่อนนี้ ถนนเกงโหละงางเป็นถนนดินแคบๆ โดยมีความกว้างไม่ถึง 2 เมตร   การเดินทางของประชาชนประสบอุปสรรคมากมาย เมื่อทางการอำเภอเตินฮึง จังหวัดลองอานมีแนวทางขยายถนนนี้ นาย เหงวียนวันเทย ชาวบ้านตำบลหวิงด๋าย อำเภอเตินฮึงได้เดินหน้าในการบริจาคที่ดินเกือบ 1.1  เฮกตาร์ของครอบครัวเพื่อขยายถนน ซึ่งที่ดินของนาย เหงวียนวันเทยมีมูลค่าสูงเพราะเป็นที่ดินสำหรับการปลูกข้าวและผลไม้แต่เนื่องจากความจำเป็นในการก่อสร้างถนน ครอบครัวเขาได้ตัดสินใจบริจาคที่ดินให้แก่รัฐ

“ในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วม การเดินทางของประชาชนประสบอุปสรรคมากมาย ดังนั้นเมื่อพรรคและรัฐรณรงค์บริจาคที่ดิน ผมก็ตั้งใจบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนเพื่อการสัญจรที่สะดวกของประชาชนและครอบครัวของผม”

ก็เหมือนกับครอบครัวนาย เหงวียนวันเทย ครอบครัวของนาย เหงวียนวันโบ นาง เหงวียนถิเฮืองลานและนาย ดั๋งวันโจวซาก็บริจาคที่ดี 0.4-0.8 เฮกตาร์เพื่อก่อสร้างถนน ซึ่งขบวนการบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนเกงโหละงางได้รับการขยายผล  ในช่วง 9 กิโลเมตรที่วิ่งผ่านตำบลหวิงด๋าย ชาวบ้านได้บริจาคที่ดินกว่า 6 เฮกตาร์ นาย ด่าวห่งเอิน ชาวบ้านของหมู่บ้านหวิงฮึง ตำบลหวิงด๋าย อำเภอเตินฮึงได้เผยว่า  ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์จากการบริจาคที่ดิน ทำให้ประชาชนพร้อมบริจาคที่ดิน โดยไม่ร้องขอเรื่องการชดเชย

“ การก่อสร้างถนนนำประโยชน์มาให้แก่ชาวบ้าน ดังนั้น ชาวบ้านก็เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคและรัฐ ที่ตำบลหวิงด๋าย มีคนบริจาคที่ดินนับร้อยถึงนับพันตารางเมตร”

เกษตรกรลองอานบริจาคที่ดินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเขต - ảnh 2ถนนเกงโหละงางได้รับการขยายเพื่อการสัญจรที่สะดวกของประชาชน 

จนถึงขณะนี้ ถนนเกงโหละงางที่กว้าง 5.5 เมตร รวมระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร ได้เสร็จสิ้นการโรยหินบด  โดยเชื่อมระหว่างตำบลหวิงด๋ายกับตำบลต่างๆในอำเภอเตินฮึงและเชื่อมโยงตำบลเตินฮึงกับอำเภอด่งท๊าปเหมื่อยของจังหวัดด่งท๊าปและยังมีการก่อสร้างสะพานคอนกรีต 2 แห่งบนถนนสายนี้ที่สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุก  13 ตัน ซึ่งถนนนี้ยังเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมของจังหวัดลองานกับเตี่ยนยาง ลดเวลาการเดินทางจากเขตชายแดนเตินฮึงไปยังเมืองหมีทอ จังหวัดเตี่ยนยาง  ปัจจุบัน นักเรียนในท้องถิ่นสามารถขี่รถจักรยานไปโรงเรียน  รถบรรทุกสามารถเข้าหมู่บ้านเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร  นาย เจิ่นวันแช้ง เลขาธิการพรรคสาขาและหัวหน้าหมู่บ้านหวิงบึ๋ว ตำบลหวิงด๋าย อำเภอเตินฮึง จังหวัดลองอานได้เผยว่า

“เมื่อทางการอำเภอและตำบลกล่าวถึงแนวทางต่างๆของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ การผลิตและการพัฒนาการเกษตร ประชาชนก็สนับสนุน การก่อสร้างถนนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและไม่ประสบอุปสรรคใดๆ เมื่อถนนได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนก็ดีใจมากๆ”

เจตนารมณ์แห่งการบริจาคที่ดินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างถนนของประชชนตำบลหวิงด๋าย อำเภอเตินฮึง จังหวัดลองอานเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และความตั้งใจของประชาชนและทางการท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ชนบทใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด