ไทยพยายามผลักดันกระบวนการเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - ด้วยความพยายามที่จะเร่งกระบวนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤติโควิด-19 และมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA ได้เปิดการรณรงค์ “Digital Tourism” หรือการท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการรับรู้และกระตุ้นให้กลุ่มสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวหันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกันมากขึ้น 
 
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเร่งกระบวนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้เปิดการรณรงค์ “Digital Tourism” หรือการท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการรับรู้และกระตุ้นให้กลุ่มสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวหันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกันมากขึ้น โดยมีการพัฒนา ThailandCONNEX – แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนำความคิดสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เผยว่า

“ThailandCONNEX เป็นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวรูปแบบ B2B หรือการทำการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจด้วยกัน แห่งแรกของไทยและอาจเป็นแพลตฟอร์มแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย โดยจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวด้วยกัน รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของไทย พร้อมเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการขนส่ง กลุ่มบริษัทนำเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจประเภทอื่นๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแค่สร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจท่องเที่ยวไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกับ ThailandCONNEX เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศนี้”

ไทยพยายามผลักดันกระบวนการเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว - ảnh 1พิธีลงนามบันทึกช่วยจำระหว่าง DEPA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ทราวิซโก อินโนเทค ในการการพัฒนา ThailandCONNEX – แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ส่วนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ DEPA ได้ลงนามบันทึกช่วยจำกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหันมาใช้แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ในการปรับปรุงการดำเนินกิจการ พร้อมเพิ่มโอกาสทางการตลาดและร่วมกันเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในยุคหลังโควิด-19 นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ของททท. เผยว่า

“เป้าหมายหลักของ ททท. ในขณะนี้คือ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้น เราจำเป็นต้องร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมแหล่งทรัพยากรบุคคลภาคเอกชน เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในการพัฒนาและประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ThailandCONNEX จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ในการพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อให้การสนับสนุนรัฐบาล พร้อมมีบทบาทแนวหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยให้พวกเราสามารถบรรลุเป้าหมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 30 ล้านคนในปีนี้”

ไทยพยายามผลักดันกระบวนการเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว - ảnh 2นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ของททท. 

สำหรับนายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค ซึ่งเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ThailandCONNEX ของ DEPA แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบ เพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากและใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ความชอบ และความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์การให้บริการของตนเอง ส่วนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลดังกล่าวในการจัดทำนโยบายต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

คาดว่า มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อย 100,000 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และมีความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ด้วยจำนวนผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 200,000 รายการ ซึ่งสร้างรายได้กว่า 1 แสน 2 หมื่นล้านบาทให้กับเศรษฐกิจไทย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด