เที่ยวนครจักรพรรดิแห่งเว้ ๑ วัน

( VOVworld )-เขตโบราณสถานราชธานีเก่าเว้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเวียดนามไม่พลาดที่จะไปเยือน  ซึ่งสถานที่ได้รับความสนใจมากเป็นอันดับหนึ่งคือนครของกษัตริย์ราชวงศ์เหงวียนที่พระเจ้ายาลองทรงให้ก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.๑๘๐๕และพระเจ้ามิงห์หม่างทรงต่อยอดก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปีค.ศ.๑๘๓๒ โดยเป็นนครที่มีกำแพง พระราชวัง ตำหนักและวัดวาอารามต่างๆรวม ๑๔๐ แห่ง ผ่านระยะเวลามา ๒๐๐ ปี นครจักรพรรดิแห่งเว้ยังอยู่ในสภาพดี  ( VOVworld )-เขตโบราณสถานราชธานีเก่าเว้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเวียดนามมุ่งหมาย  ซึ่งสถานที่ได้รับความสนใจมากเป็นอันดับหนึ่งคือนครของกษัตริย์ราชวงศ์เหงวียนที่พระเจ้ายาลองทรงให้ก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.๑๘๐๕และพระเจ้ามิงห์หม่างทรงต่อยอดก่อสร้างแล้วเสร็จในปีค.ศ.๑๘๓๒ โดยเป็นนครที่มีกำแพง พระราชวัง ตำหนักและวัดวาอารามต่างๆรวม ๑๔๐ แห่ง ผ่านระยะเวลามา ๒๐๐ ปี นครจักรพรรดิแห่งเว้ยังอยู่ในสภาพดี  

เที่ยวนครจักรพรรดิแห่งเว้ ๑ วัน - ảnh 1
นครจักรพรรดิแห่งเว้ภาพจากมุมสูง

นครจักรพรรดิแห่งเว้หรือนครของกษัตริย์ราชวงศ์เหงวียนถูกก่อสร้างบนพื้นที่ ๕๒๐ เฮกต้าร์ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำเฮืองหรือแม่น้ำหอมมีกำแพงล้อมรอบ ๓ ชั้นได้แก่ หว่างแถ่งหรือกำแพงเหลืองและตื่อเกิ๊มแถ่งหรือพระราชวังต้องห้ามของจักรพรรดิที่ถูกล้อมรอบอยู่ภายในกิงแถ่งห์หรือกำแพงนอก  นครจักรพรรดิแห่งเว้ยังถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำโห่ห่าแถ่งขนาดใหญ่ทั้ง ๔ ด้านยาว ๗ กิโลเมตรเพื่อป้องกันนครและเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำ  นครจักรพรรดิแห่งเว้เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามหรูหราและมีเอกลักษณ์เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมพื้นเมืองของเวียดนาม แนวคิดปรัชญาตะวันออกและสไตล์สถาปัตยกรรมทหารของตะวันตกอย่างกลมกลืน  คุณเหงวียนถิ่แค้งหว่า ไกด์ของบริษัทการท่องเที่ยวโอเพนทัวร์บรรยายเกี่ยวกับที่ตั้งของนครจักรพรรดิแห่งเว้ว่า  “ นครของกษัตริย์ราชวงศ์เหงวียนถูกตั้งอยู่ในบริเวณที่มีทั้งภูผา แม่น้ำและเกาะกลางแม่น้ำหอมซึ่งถือเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่เสมือนมีมังกรเฝ้าและเสือหมอบปกป้อง ส่วนประตูทางเข้าหลักหันไปยังทิศใต้มีความหมายว่า จักรพรรดิหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้เพื่อบริหารประเทศ  สถาปัตยกรรมทั้งซ้ายและขวาสมดุลกันโดยยึดแกนกลางตามความถือหยิงหยางเพื่อความยั่งยืนและอายุยืน

เที่ยวนครจักรพรรดิแห่งเว้ ๑ วัน - ảnh 2
ประตูเหงาะโมนหรือประตูเที่ยงวัน

กำแพงเหลืองหรือกำแพลงชั้นในมีพระราชวัง วัด ราชสำนักต่างๆและเป็นสถานบูชากษัตริย์ที่สวรรณคตแล้ว  ที่นี่มีสถาปัตยกรรมกว่า ๑๐๐ แห่งและมีประตูทางเข้าที่ตกแต่งหรูหรา ๔ ประตู แต่มีประตูเหงาะโมนหรือประตูเที่ยงวันไว้สำหรับกษัตริย์เท่านั้น คุณแค้งห่าเผยต่อไปว่า  “ พระราชวังท้ายหว่าหรือพระราชวังสันติสุขสูงสุดเป็นวังที่สำคัญในนครจักรพรรดิ พระองค์ทรงใช้ที่นี่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูง นักการทูตต่างประเทศและใช้จัดงานฉลองสำคัญๆ  วัดวาอารามในกำแพงนี้สร้างอุทิศให้กับจักรพรรดิและขุนนางของราชวงศ์เหงวียนที่ได้อุทิศตนต่อประเทศหลายท่านเช่น วัดเจี่ยวเหมียว วัดท้ายเหมียว ฮึงเหมียว วัดเท้เหมียวและวัดฝุ่งเตียน ส่วนจักรพรรดิที่ถูกปลดจากบัลลังก์ไม่ได้บูชา ที่นี่มีแผ่นศิลาหรือหินอ่อน ๑๐ แผ่นเรียงตามลำดับความสำคัญทางซ้ายและขวา โดยแผ่นศิลาตรงกลางเป็นของพระเจ้ายาลอง ส่วนทางซ้ายขวานั้นคือพระเจ้ามิงห์หม่าง ตื่อจิ่ ตื่อดึ๊ก

เที่ยวนครจักรพรรดิแห่งเว้ ๑ วัน - ảnh 3
พระโกศ ๙ โกศ

ภายในบริเวณวัดเท้เหมียวประดิษฐานพระโกศขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ๙ โกศตั้งเรียงราย พระโกศแต่ละโกศเป็นตัวแทนของจักรพรรดิแต่ละองค์ในราชวงศ์เหงวียนที่สลักลวดลายสวยงามเกี่ยวกับทิวทัศน์และความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเวียดนาม

ตื่อเกิ๊มแถ่งหรือพระราชวังต้องห้ามถือเป็นไฮไลท์สำคัญของรายการเที่ยวนครจักรพรรดิ์แห่งเว้เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของราชวงศ์เหงวียนผ่านสิ่งของวัตถุที่จัดแสดงและร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่  สถานที่แห่งนี้ถูกสงวนไว้เฉพาะจักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์เท่านั้น คุณแค้งหว่าบรรยายต่อไปว่า “ อาคารหลักในกำแพงนี้คือ ตำหนักโคนท้ายที่ถูกก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. ๑๘๐๔ สมัยพระเจ้ายาลองครองราชบัลลังก์ โดยเป็นเรือน ๗ คูหาและ๒ คูหาโผล่ และยังมีตำหนักอื่นๆเช่น ตำหนักเกิ่นแจ๊งซึ่งเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิใช้รับรองราชอาคัณตุกะและว่าราชการของพระองค์และตำหนักก่านแถ่งเป็นสถานองค์จักรพรรดิจะทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ

เที่ยวนครจักรพรรดิแห่งเว้ ๑ วัน - ảnh 4
รูปรวงข้าวสลักบนตัวพระโกศ

สุสานของราชวงศ์เหงวียนอยู่กระจัดกระจายกันบนเนินเขาทั้งสองฝั่งแม่น้ำหอมทางทิศตะวันตกของนครจักรพรรดิแห่งเว้ ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความกลมกลืนกับทิวทัศน์โดยรอบและมีอัตลักษณ์ในแบบของเวียดนามเพราะสุสานแต่ละแห่งสะท้อนชีวิตและบุคลิกของจักรพรรดิแต่ละองค์ สุสานเหล่านี้คือการผสมผสานกันของสีทุกสีของท้องฟ้าและผืนน้ำ อันเป็นการหลอมรวมของเทือกเขาสูง ป่าทึบและสายลมที่พัดผ่านต้นไม้ใบหญ้า เป็นภาพอันน่าชมของธรรมชาติ ความเลิศเลอของความงามอันยิ่งใหญ่ที่แต่งเติมด้วยภาพอีกภาพหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยมือของมนุษย์

ภายในหนึ่งวันเราสามารถเที่ยวชมสถานที่สำคัญสองแห่งของโบราณสถานราชธานีเก่าเว้คือ นครจักรพรรดิแห่งเว้และสุสานของราชวงศ์เหงวียน และยังมีสถานที่อีกหลายๆแห่งเกี่ยวกับราชวงศ์เหงวียนก่อนหน้านี้ ๒๐๐ ปีกำลังเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเพื่อสัมผัสกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโบราณสถานที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก ./.

เที่ยวนครจักรพรรดิแห่งเว้ ๑ วัน - ảnh 5
นครจักรพรรดิแห่งเว้ยามอาทิตย์ตกดิน

เที่ยวนครจักรพรรดิแห่งเว้ ๑ วัน - ảnh 6
ประตูเตยแถ่งถุยกวานเพื่อออกทางน้ำ

เที่ยวนครจักรพรรดิแห่งเว้ ๑ วัน - ảnh 7
ประตูทิศเหนือของนครจักรพรรดิแห่งเว้

เที่ยวนครจักรพรรดิแห่งเว้ ๑ วัน - ảnh 8
นครจักรพรรดิแห่งเว้ในอดีต ( ภาพจากแฟ้ม )

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด